C:NTACT (Denemarken)

item_left

item_right

C:NTACT (Denemarken)

Praktijk

C:NTACT is ontstaan in 2004 toen bleek dat 20% van de Denen - onder het mom van ‘Denemarken voor de Denen’- stemde om mensen die recent asiel hadden gekregen in Denemarken het land uit te zetten. C:ONTACT wil de verhalen vertellen van die mensen die door deze 20% als bedreiging worden gezien. 
Via het breed scala aan podium-, film-, radio- en journalistieke producties wil C:NTACT een platform bieden waar echte ontmoetingen tussen mensen met zeer verschillende achtergronden mogelijk is. Dat doen ze door het koesteren van en kansen bieden aan de menselijke narrativiteit die ons toestaat gedachten, dromen, ideeën en visies te communiceren. Persoonlijke verhalen kunnen op deze manier een brug zijn naar dialoog en intercultureel begrip.  

Het aanbod van C:NTACT –gaande van workshops tot presentaties- richt zich voornamelijk op jonge mensen met (etnisch) diverse achtergronden. C:NTACT brengt de jongeren samen met professionele kunstenaars, educatoren en regisseurs die de jongeren ondersteunen om hun verhalen artistiek te verwerken zodat ze een breder publiek kunnen appelleren. Hiertoe worden o.a methodieken als forumtheater gebruikt.
Het werkgebied van C:NTACT strekt zich van Denemarken over Europa en Groenland naar het Midden-Oosten en Afrika. Mothers & Daughters is een voorbeeld van dergelijke internationale samenwerking.

Mothers & Daughters (Jordanië, 2013)

Met Mothers & Daughters waar 13 jonge Jordaanse vrouwen hun verhaal van het huwelijk delen wordt een breuk gemaakt met de traditionele kadering van het thema. Het intergenerationele Mothers & Daughters wil vrouwen en meisjes te betrekken en zo reflectie, dialoog en bewustwording te faciliteren. Zo kan het ‘mogelijke mogelijk’ worden en kunnen de jonge vrouwen hun werkelijkheid mee vormgeven. Het project is gericht op het voorkomen en tegengaan van stereotypen door het creëren van een evenwichtig inzicht in de verschillende sociale groepen.