Cocreatief cultuurbeleid in Breda

item_left

item_right

Cocreatief cultuurbeleid in Breda

Praktijk

Stof tot nadenken over een nieuw lokaal cultuurbeleid na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018? De mosterd voor een cocreatief traject komt uit Breda. Wat gebeurt er als de gemeente het cultuurbeleid uitbesteed aan het culturele veld en de burgers van de stad?

Midden 2015 gaf Breda de regie over vorming van het nieuwe cultuurbeleid uit handen. Mensen met verschillende achtergronden, maar allen betrokken bij Breda en affiniteit met cultuur kregen de opdracht om te bedenken hoe het nieuwe cultuurbeleid er kan gaan uitzien.

Een community team met twee kwartiermakers vormden de motor, zij betrekken inwoners, kunstenaars, organisaties… aan de hand van een on- en offline platform om zo te komen tot de nieuwe contouren van het cultuurbeleid in Breda. Online kunnen mensen snel en gemakkelijk terecht kunnen met hun vragen, ideeën en meningen op Cultuurbreda. De rol van de gemeente bestaat vooral uit het bewaken van het proces. Doel is een continue dialoog tussen alle betrokkenen: het culturele veld, initiatiefnemers, overheid, onderwijs en geïnteresseerde inwoners.

Aan de hand van minstens zestig gesprekken met diverse instanties en professionals uit het veld is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste thema’s en onderwerpen die spelen wanneer het gaat om cultuur in Breda.

Op basis van de inzichten en relaties die zijn voortgekomen uit de oriëntatieffase is een aanpak opgesteld om de off- en online community in fasen te gaan ontwikkelen. Samen met een zeer verbonden eerste kerngroep van zo’n 30 personen worden mogelijke scenario’s voor cultuurontwikkeling in Breda verder onderzocht en verdiept.

Inhoudelijk gaat het om volgende vragen: hoe gaat het beleid er uit zien en welke vorm moet dit aannemen? Hoe kunnen zoveel mogelijk mensen bij het project worden betrokken? Wat is cultuur en wat betekent het voor Breda?  Wat blijkt? Beleid moet niet te strak zijn, regels kunnen creativiteit tegen gaan. Er moeten verbindingen gemaakt worden tussen mensen en organisaties, verbindingen die misschien niet voor de hand liggen, maar wel nuttig zijn en voor nieuwe ideeën zorgen. Cultuur moet niet met de hoofdletter C geschreven worden, maar moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Aan de hand van een uitgebreide content- en evenementenkalender worden structureel activiteiten ontplooit om diverse mensen bij de ontwikkeling van CultuurBreda en bijbehorende scenario’s te betrekken. Zo kunnen deelnemers op verschillende manieren en in verschillende fasen iets bijdragen aan de community.

In de praktijk doen veel verschillende mensen daadwerkelijk mee. Tijdens  ‘State Of Art’ kwamen meer dan 50 deelnemers van verschillende culturele instanties en organisaties samen om intenties en plannen concreet handen en voeten te geven en samen aan de slag te gaan. De hoop van de gemeente Breda om op deze manier meer draagvlak te creëren voor het culturele beleid.