Cocreatieproject vuurtorenwijk Oostende

item_left

item_right

Cocreatieproject vuurtorenwijk Oostende

Praktijk

Met het stadsvernieuwingsproject Oostende-Oosteroever wil de stad Oostende de leefbaarheid van het gebied rond de Vuurtorenwijk en de nieuwe projecten op de Oosteroever versterken door in te zetten op een co-creatieproject met ondernemers en bewoners. De Vuurtorenwijk is een wijk en stadsdeel van de Belgische stad Oostende. Deze wijk wordt in de volksmond soms ook Opex genoemd, naar de naam van de maatschappij Ostende Phare et Extension, die instond voor de ontwikkeling ervan.

Er wordt in de opdracht sterk de nadruk gelegd op het ‘denken en doen’ in plaats van de ‘stenen’ en de ambitie om een sociale dynamiek te genereren. Op die manier wil de stad aan duurzame stadsvernieuwing te doen. Het project verloopt in drie fasen. Een doorlopend co-creatieproces, met veel dialoog en waarde-creërende processen. Dit project is een samenwerking van Stad Oostende, Hogeschool Gent, vzw KleinVerhaal, vzw Schakel en Tom van Mieghem architecten bvba.

Klein Verhaal verenigt mensen via kunst en ambacht, HoGent heeft een sociologische insteek, De schakel bekijkt de economische modellen en Tom Van Mieghem historisch morfologisch. Het proces is een zoektocht naar een methode om vanuit de wijk een dynamiek te ontketenen die de wijk sterker kan maken, ook in beslissingen die voor haar relevant zijn. De methodiek moet ervoor zorgen dat de dynamiek van co-creatie duurzaam is in de wijk.

In het kader van het cocreatieproject Vuurtorenwijk organiseerde kleinVerhaal een ontmoetingsplek, gedoopt 'Liefke Mores' Bazar' (2016). kleinVerhaal vzw is een participatieve kunstpraktijk die tegen de achtergrond van havenstad Oostende een inspirerende ontmoetings- en creatieplek organiseert waar mensen vanuit alle geledingen van de maatschappij, inclusief de meest kwetsbaren, in de kunsten duiken. kleinVerhaal doet dat samen met professionele, geëngageerde kunstenaars uit film, dans en muziek. Op deze locatie, in het hart van de wijk, werden inwoners uitgenodigd om via de kunsten te participeren aan dit stadsontwikkelingsproject. KleinVerhaal organiseerden er diverse laagdrempelige ateliers, expo's, concertjes, diners en jamsessies. Een uitgebreider verslag over dit cocreatieproject lees je hier.