Cursus co-animator - Vlaamse Dienst Speelpleinwerk - Mechelen

item_left

foto(c)VDS

item_right

Cursus co-animator - Vlaamse Dienst Speelpleinwerk - Mechelen

Praktijk

Van september 2015 tot september 2016 liep een participatieproject tussen Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en Miex. Dit project had als doel om jongeren met een verstandelijke beperking door te laten groeien naar de rol van co-animator op het speelplein. Een co-animator is een jongere met een verstandelijke beperking die op basis van eigen talenten en met de nodige ondersteuning een aantal deeltaken op het speelplein op zich neemt. Als co-animator vormt de jongere een meerwaarde voor de animatorenploeg.

foto(c)VDS

Verloop van het project

De animatorcursussen van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) worden begeleid door verschillende vrijwilligersploegen. In een eerste stap werden de verschillende ploegen geïnformeerd over het project. Daarna bracht een medewerker van MIEX samen met een jongere met een beperking een bezoek aan een animatorcursus. Verschillende drempels en aandachtspunten werden in kaart gebracht, de feedback werd bezorgd aan de vrijwilligers, samen met suggesties voor verbetering. Terwijl de cursusbegeleiders aan de slag gingen met deze feedback, ging VDS actief op zoek naar kandidaat deelnemers. Dit gebeurde in nauwe relatie met de speelpleinen waar de jongeren ook effectief als co-animator aan de slag konden. Tijdens de cursus zelf kregen de deelnemers extra ondersteuning (extra uitleg, persoonlijke begeleiding, aparte thematische keuzes,...). Nadien werden de betrokken speelpleinen voorbereid op de stageperiode door van beide kanten de taken en verwachtingen  uit te klaren. Nadien volgde nog een terugkommoment en ontvingen de deelnemers een getuigschrift.

Na een geslaagd proefproject, krijgt co-animator vanaf 2017 een volwaardige plek binnen het totale VDS-aanbod. Op 6 animatorcursussen kunnen jongeren met een handicap mee om co-animator te worden. Ze doorlopen daarbij de volgende stappen: 

  1. Intakegesprek: VDS organiseert een intakegesprek samen met de jongeren en de verantwoordelijke van het speelplein. In dit gesprek komt aan bod wat de jongere verwacht van de cursus co-animator; welke ervaringen de jongere heeft op het speelplein en wat hij/zij graag zou doen op het speelplein. Heeft de jongere nog geen speelplein, dan gaan ze eerst samen op zoek naar een speelpleinwerking in de buurt.
  2. Kennismaking: De jongeren komen samen met de andere co-animatoren van hun cursus. Ook de begeleiders van de cursus zijn erbij. Ze leren elkaar kennen en geven meer uitleg over de cursus.
  3. De jongere volgt een cursus van zes dagen met overnachting.
  4. De jongere loopt stage op het speelplein. Hij/zij krijgt een takenpakket op maat van z'n talenten en een aangepast trajectboekje.
  5. Tijdens een terugkommoment blikken de deelnemers terug op de stage samen met andere cursisten. Ze ontvangen hun getuigschrift.

Media-aandacht

Verschillende kranten wijdden een artikel aan dit project en het één-programma Iedereen beroemd volgde in 5 afleveringen Liam en Feline als co-animator van cursus tot op het speelplein. De grote persaandacht die het project kreeg, zorgde ervoor dat de beeldvorming over én van mensen met een beperking werd beïnvloed en had een sterk sensibiliserende factor naar het brede publiek.