De 4 wielers - Vierdewereldgroep - Aalst

item_left

foto_vierdewereldgroepaalst_devierwielers

item_right

De 4 wielers - Vierdewereldgroep - Aalst

Praktijk

Met het sportparticipatieproject wil de vereniging enerzijds hun cultuurwerking uitbreiden naar het luik sport en beweging. Er is nood aan specifieke toeleiding van de armsten naar sport én nood aan vorming en sensibilisering van de sportsector. De vier pijlers van het project zijn:  

1.     Fiets als belangrijk vervoersinstrument. Een steeds weerkerend probleem op het vlak van vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede is mobiliteit. Er is ook de vraag van mensen in armoede om beter te leren fietsen en in groep aan beweging te doen.

2.     Stimuleren van het gebruik van de Uitpas voor sportactiviteiten: traject op maatwerken met laagdrempelige activiteiten.

3.     Meer sportclubs over de brug krijgen om mee te doen met de UITpas, vorming voor armoede aanbieden.

4.     Ervaringen, knelpunten, goede praktijken uit het project meenemen ifv de uitrol van de UITpas, op vlaams niveau, zeker ook om het sportverhaal binnen de UITpas op gang te trekken.

In eerste instantie wordt er een bewegingsgroep gevormd. Er wordt via huisbezoeken gerecruteerd bij mensen in armoede die weinig buiten komen. Ook het wijkgezondheidscentrum zal toeleiden en zal het groepstraject mee begeleiden. In het eerste werkingsjaar: groep vormen, fietsen huren bij de Fietserij, fietsroutes van huis naar de vierdewereldgroep, het station, het stadscentrum uitstippelen, minironde van Vlaanderen, fietsherstelcursus, tegelijkertijd dialoog met fietsersbond en Dienst Mobiliteit van de Stad.  In het tweede projectjaar worden de wekelijkse bijeenkomsten van de 4wielers verdergezet, maar wordt ook kennis gemaakt met andere sporten. In deze fase worden ook sportclubs aangesproken en aangezet tot deelname UITpas. Mensen in armoede worden gecoacht in hun sportparticipatie,…

Contact: Aalsterse Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw - Joke Steenhoudt - St-Annalaan 41/02, 9300 Aalst - joke [at] vierdewereldgroepaalst.be