De Gentse Lente 2014 - De geboorte van een nieuwe Gentenaar

item_left

item_right

De Gentse Lente 2014 - De geboorte van een nieuwe Gentenaar

Praktijk

In 2013 werden de woorden 'allochtoon' en 'autochtoon' begraven, omdat deze bij uitstek het wij/zij-denken in het discours verankerden. Met deze editie van de Gentse Lente willen we het dominante identiteitsdiscours op losse schroeven zetten en de relativiteit van termen als 'Gentenaar' en 'Vlaming' zichtbaar maken. "Hoe lang zijde gij al in Gent?" Het antwoord staat op badges die we elke Gentenaar laten dragen en die aantonen hoe relatief identiteit wel niet is en hoe migratie continu kansen  geeft aan deze stad. Iedereen die enkele jaren in Gent woont, is Gentenaar en Gent is van iedereen. Net als vorig jaar kadert dit in onze overtuiging dat een nieuw stedelijk burgerschap en een nieuw diversiteitsbeleid zich opdringen. Dit nieuwe diversiteitsbeleid gaat uit van wat ons bindt, zijnde het delen van dezelfde straten, wijken, diensten, verenigingen, winkels…. Dit beleid is gericht op ontmoeting tussen verschillende mensen en groepen in Gent.

Hierdoor ontstaat een gedeeld Gents burgerschap en het zorgt bovendien ook voor meer solidariteit, meer sociale cohesie en ten slotte ook voor meer sociaaleconomische emancipatie. Pas wanneer er gewerkt wordt aan een collectieve ‘wij’, is er een breder draagvlak voor solidariteit en emancipatie. De stad is een product van de migratie; zowel van de Turkse en Marokkaanse "gastarbeiders" die in de jaren '70 onze industrie deden draaien als van de West-Vlaamse studenten die hier hun hart verloren en bleven plakken. Een erkenning van dit gedeelde verleden en van de motor die migratie voor de stad betekent lijkt ons de basis om voorbij dit 'wij/zij' aan het nieuwe 'wij' te werken. In 2013 begroeven we oude woorden en polariserende gedachten, in 2014 vieren we de geboorte van een nieuwe Gentenaar. En deze nieuwe Gentenaar stuurt op 21 maart alvast een niet mis te verstane boodschap de wereld in: Gentse Lente!

Programma

15u00 - Debat "Migratie redt de stad" in het NTGent, Sint Baafsplein 17
18u00 - Verzamelen voor de ommegang der nieuwe Gentse stroppendragers aan
             de Gentse Stadshal

19u00 - Start van het groot volksfeest bij Sint Jacobs met bekend en (nog)onbekend divers Gents talent.

00u00 - Herdenkingsplechtigheid bij het graf van 'allochtoon & autochtoon' in het
             Baudelopark