DIPLOMAWERKING BOCCIA - IE vzw - Vereniging voor Infantiele Encefalopatie Hersenverlamming - Herentals

item_left

item_right

DIPLOMAWERKING BOCCIA - IE vzw - Vereniging voor Infantiele Encefalopatie Hersenverlamming - Herentals

Praktijk

Boccia is een balspel voor mensen met ernstige motorische problemen. Om een volwaardige competitie tussen deze spelers te kunnen organiseren, is het nodig om de spelers op een correcte manier in te schalen in een bepaald niveau. Dit project maakt dat mogelijk. Voor mensen met ernstige motorische problemen ligt het niet voor de hand om een sport te beoefenen. Voor hen is boccia een sport die aan hun mogelijkheden wordt aangepast. Boccia is een balspel erg gelijkend op petanque. Het doel van deze sport is om de lederen speelballen (zes blauwe en zes rode) zo dicht mogelijk bij de witte doelbal, ’jack’ genaamd, te gooien of te rollen. Dit gebeurt op een harde ondergrond, waarbij de bal met de hand of de voet in het spel wordt gebracht. Voor atleten die zelf de bal niet kunnen werpen, bestaat een afzonderlijke categorie. Hierbij mag de atleet gebruik maken van een hulpstuk en een assistent. De assistent staat met de rug naar het speelveld en mag enkel de instructies van de atleet uitvoeren. Hierdoor wordt deze sport bereikbaar voor personen met een ernstige handicap.

Om een volwaardige competitie tussen deze spelers te kunnen organiseren, is het nodig om de spelers op een correcte manier in te schalen in een bepaald niveau. Hiertoe werden specifieke testen ontwikkeld in samenspraak met de Vlaamse Liga Gehandicaptensport (Parantee). Tijdens de diplomadag konden de deelnemers via deze testen een diploma op een bepaald niveau verwerven.

Contact: jodb [at] telenet.be (Jo De Becker)