FRONT(ière) brengt herdenking aan WO1 naar 3 West-Vlaamse gevangenissen

item_left

item_right

FRONT(ière) brengt herdenking aan WO1 naar 3 West-Vlaamse gevangenissen

Praktijk

In 2014 werd in de 3 West-Vlaamse gevangenissen de aftrap gegeven van een aantal activiteiten ter herinnering aan WO1. Het project kreeg de naam FRONT(ière), die zowel verwijst naar WO1 (het front), als naar de grens (frontière) tussen de gevangenis en de buitenwereld. Met dit cultureel project wil CAW Noord-West Vlaanderen gedetineerden niet alleen vanuit hun eigen leefwereld laten toekijken naar deze herdenking, maar hen actief laten participeren zodat ook zij bewust zijn van de impact die WOI had op onze samenleving.

Thema’s als respect, dialoog, verdraagzaamheid zijn heel belangrijk hierbij zodat we naar een open verdraagzame samenleving streven waarbij geen plaats meer is voor dergelijke (inter) nationale conflicten. De gevangenis is nog te vaak afgesloten van de samenleving. Er is als het ware nog een duidelijke ‘grens’ die beide werelden van elkaar scheidt. Door het opzetten van een dialoog over de gevangenismuren heen willen we onze doelgroep en de samenleving een stuk dichter brengen en ‘de grens’ een stuk doorbreken. Op deze manier kan een meer wederzijdse tolerante houding en begrip voor elkaar ontstaan.

In de gevangenis van Brugge konden gedetineerden deelnemen aan de workshop: verhalen en foto’s over vrijheid. Leerlingen van het foto-atelier van de academie van Menen nodigden
gevangenen uit om een persoonlijk verhaal neer te schrijven bij een specifieke plaats buiten de gevangenis die bij hen een sterk gevoel van vrijheid opriep. Deze brieven werden bezorgd aan de leerlingen van de academie, die op hun beurt een foto maakten passend bij het verhaal. 

De workshop brieven schrijven werd begeleid door Tine Moniek. Op haar blog volgt je haar belevenis