Hardop dromen, en zweten. Een participatieproject.

item_left

item_right

Hardop dromen, en zweten. Een participatieproject.

Praktijk

Braziliaansje Jiu Jitsu in Molenbeek

BBJJA is een vechtsportclub die Braziliaanse Jiu Jitsu aanbiedt in de Brusselse omgeving. De clubwerking bestaat sinds 2000 en werd opgericht in de schoot van Buurtsport Brussel vzw. Het doel was om te beantwoorden aan de vraag van Brusselse ouders in hun zoektocht naar een sportclub op maat van hun kinderen. In die tijd stelde de club vast dat de drempel tussen het Brusselse doelpubliek en de vele reguliere clubs enorm groot was. Toegankelijkheid en nabijheid zijn al van bij de aanvang belangrijk in de club. Geleidelijk groeide de club uit tot een clubwerking met een actieve kern van bijna 300 deelnemers vanaf de leeftijd van 3 tot 25 jaar, en een vaste kern van 25 vrijwilligers. 

De clubwerking kent 8 leeftijdsgroepen met een aangepaste pedagogie. Deze pedagogie is ook schriftelijk uitgewerkt en vertaald in een vormingspakket. Via parallelen uit de dierenwereld en originele spelvormen komen kinderen op een speelse en medisch verantwoorde wijze in contact met de sport. Naarmate ze ouder worden speelt competitie een belangrijkere rol om hen te motiveren. Naast het sportieve is het extrasportieve luik sterk ontwikkeld. De clubwerking organiseert heel wat nevenactiviteiten die tegemoet komen aan de vraag van de deelnemers en ouders: sportkampen, uitstappen, feesten,... Maar er zijn ook specifieke activiteiten die gericht zijn op het uitdagen van onze jongeren zoals fietskampen, skistages, trekkings,... 

In de clubwerking staat het begrip "democratie" centraal: kinderen, jongeren en ouders krijgen de kans om hun vragen over de clubwerking te stellen, activiteiten voor te stellen,... Een club is immers een structuur, een netwerk, een groep vrijwilligers waarmee je alle kanten mee uit kan, gaande van een" Ladies Night" , tot een "Steunproject in het Buitenland",... De club definiëren als een sociaal project moet altijd vertrekken vanuit de bekommernissen van de vrijwilligers en de leden voor de wijk. BBJJA is erin geslaagd om heel wat jongeren uit de wijk te betrekken in de club. Hen ook blijvend binden is een uitdaging. De weg naar een stabiele deelname blijkt voor velen moeilijk haalbaar. Een dieper graafwerk en een nog grotere investering in onze zorgfunctie dringt zich op. De club doet al veel, maar wil er maximaal in slagen om een maatschappelijke meerwaarde te genereren. Daarvoor vroegen ze extra middelen om gedurende 2 jaar hierop de focus te kunnen leggen. 

Het participatieproject 'hardop dromen, en zweten'

De BBJJA wil de club als een sociaal sportproject bekend maken, ontwikkelen, verdiepen, systematiseren samen met de tientallen geëngageerde vrijwilligers. Een centrale plek in dit project is weggelegd voor een tiental jongeren tussen de 15 en 25 jaar die met hulp van de clubmedewerker stappen zet om hun dromen te concretiseren en trachten te realiseren. Zeggen dat sport een verbindende en wervende kracht heeft, is natuurlijk een open deur intrappen. Maar het is een veel moelijkere zaak om deze wervende kracht ook effectief om te buigen tot een context waarbinnen jongeren ook effectief deze droom kunnen verwezenlijken. Het vraagt een aangepaste methodiek en begeleiding. Het vraagt ook kennis en bewustzijn van uitsluitingsmechanismes die in elke vezel van de organisatie moeten zijn ingeplant. En bovendien vraagt het veel ervaring. Met dit project wil de BBJJA ervaring als club opdoen en ervoor zorgen dat jongeren maximaal van het sociaal en emancipatorische potentieel van deze club kunnen meegenieten.


Met het participatieproject wil de club zich als een sociaal en emancipatorisch project verder ontwikkelen, verdiepen en systematiseren. Ze wierven een medewerker die op een heel praktijkgerichte manier kennis inwint. Het project heeft 3 pijlers, waarop simultaan wordt gewerkt:

1. Het project wordt opgehangen aan een tiental individuen tussen 15 en 25 jaar die op drie jaar tijd met de hulp van de club hun dromen concretiseren en trachten te realiseren. De projectmedewerker zal zich in de eerste plaats bezig houden met het inventariseren en detecteren van de ideeën.  Vervolgens zullen ze worden omgezet in te realiseren projecten, waarmee de jongeren aan de slag kunnen. 

2. Ondertussen werkt de projectmedewerker ook op het ondersteunende kader in de club, om ervoor te zorgen dat de club zich maximaal kan inspannen om tegemoet te komen aan de ambities die de ambassadeurs formuleren en om hen daarin te ondersteunen. Ook binnen de club gaat men op zoek naar de kritische succesfactoren die mogelijk maken dat de club een optimale sociale plek is waarbinnen jongeren zich kunnen ontwikkelen.

3. Tegelijkertijd wordt er ook een traject gepland om de opgebouwde expertise van bij de start naar buiten te brengen. Dit hele project kan een leerzaam experiment zijn voor andere clubs en actoren die hun maatschappelijke en sociale rol willen uitdiepen. Er zitten ook interessante lessen in voor het beleid. Deze kennis wordt gebundeld en naar buiten gebracht door het specifiek in beeld te brengen. De manier waarop  zal afhankelijk zijn van de keuze van de jongeren en de opportuniteiten die zich aandienen.