Hi5! - Een participatieproject van Globe Aroma (Brussel)

item_left

item_right

Hi5! - Een participatieproject van Globe Aroma (Brussel)

Praktijk

Globe Aroma is een open, laagdrempelig kunstenhuis in Brussel. Een ontmoetingsplatform waar participatieve kunstprojecten ontwikkeld worden met en voor nieuwkomers en Brusselaars onder (bege)leiding van een professioneel kunstenaar. Het is ook een (werk)plaats voor nieuwkomers-kunstenaars en een alternatieve presentatieplek.

Vanuit hun gebouw in hartje Brussel verbinden ze de Paepenvestwijk, Brussel, Vlaanderen en de wereld met het kunstenveld. Specifieke methodieken zorgen ervoor dat nieuwkomers, vluchtelingen en stadsbewoners op verschillende manieren en snelheden kunnen participeren in de organisatie en aan projecten.

Met het participatieproject Hi!5 wil Globe Aroma alle bewoners van de Papenvestsite en de nieuwkomers vanuit Globe Aroma bereiken via een laagdrempelig, artistiek festival.
 

Tussen de 5 grote sociale woonblokken van de Papenvestsite ligt veel open ruimte,  waar de bewoners weinig gebruik van maken. Door op regelmatige basis een cultureel-en artistiek evenement te organiseren in die publieke ruimte, stimuleren we ontmoeting tussen de bewoners en verkleint Globe Aroma de drempel naar een artistiek aanbod.

Samen met de bewoners wordt op termijn een plek gecreëerd tussen de 5 blokken, die geïdentificeerd wordt met Hi5!. Een soort Baobab-gevoel in de wijk, zoals in Afrika waar mensen uit een dorp regelmatig samen komen onder de baobab-boom om naar muziek te luisteren, te dansen of naar verhalen te luisteren.

De muziek, dans en poëzie wordt tot bij de bewoners gebracht, het is heel laagdrempelig. De bewoners kunnen zelfs vanuit hun open venster mee genieten. Om dit programma samen te stellen worden zowel artiesten uit Globe Aroma aangesproken, als jongerenorganisaties uit de buurt en bewoners uit de wijk, die hun talent willen tonen.

Samen met de partners worden bewoners zelf opgeroepen om zich kandidaat te stellen voor een volgende editie van Hi5!: een demonstratie van de jongeren uit de boksclub, de kinderen die muziekles volgen, een plaatselijke hip hop -band, een dansgroep van Bulgaarse vrouwen uit de wijk,…
 

Enkele vragen voor Els Rochette en Brecht Theunis van Globe Aroma over het project 'Hi5!':

Hoe is het projectidee tot stand gekomen?
Vorig jaar organiseerden we het project Superaroma, een laagdrempelig en interdisciplinair cultuurproject in samenwerking met drie lokale dienstencentra in Brussel. Eén daarvan was dienstencentrum Forum aan de Paepenvest. Daar organiseerden we een concert met Afrikaanse muziek. Het was een eerste opening om meer te gaan doen in de Paepenvestwijk, een wijk waar we deel van uitmaken met onze nieuwe locatie in de Moutstraat. Eén van de armste wijken in Brussel ook, met een mix van nieuwkomers en mensen die er al langer wonen. We zochten vooral naar een manier om een dergelijk initiatief meer van de bewoners zelf te laten komen.

Intussen zijn er verschillende andere partners bijgekomen. Hoe verloopt die samenwerking?
Inderdaad. We werken onder andere ook samen met de sociale woningmaatschappij van de Paepenvestsite en met de vzw Bravvo Bruxelles. Ook de Kaaistudio's, JES en Buurtsport Brussel zijn betrokken. Dat is echt de grote uitdaging van het project: werken op het ritme van de partners én van de bewoners zelf. Het is niet altijd makkelijk om de doelen op elkaar af te stemmen en resultaten te tonen. Die resultaten zitten in kleine dingen: een buurtbewoner die foto's wil trekken, een koor dat voorzichtig wordt opgestart, een beatboxer die een forum krijgt... We beseffen dat we echt moeten investeren in dit project en dat het heel belangrijk is om een trage en laagdrempelige start te maken. We houden de communicatie voorlopig low profile, vooral via mond-aan-mondreclame. Maar we voelen dat er een groeipotentieel zit in dit project, op maat van de wijk uiteraard. Recent kwam het nieuws dat de blokken zullen worden gesloopt in het kader van renovatie. Zo'n beslissing heeft een gigantische en nog onduidelijke impact op het project.

 

[[{"attributes":{},"fields":{}}]]