HIPPERS (HERBAKKERS IN PERFECTE STAAT) - Wijkcentrum De Kring vzw - Eeklo

item_left

hip_logo

item_right

HIPPERS (HERBAKKERS IN PERFECTE STAAT) - Wijkcentrum De Kring vzw - Eeklo

Praktijk

Dit project kwam er op vraag van mensen in armoede en de sportdienst. Via een aanpak op twee sporen vinden mensen de weg naar sport. Enerzijds is er individuele trajectbegeleiding via de Kom Uit Pas. Anderzijds worden specifieke omnisportactiviteiten opgezet. Wijkcentrum De Kring vzw is een pluralistisch centrum dat openstaat voor iedereen, maar bijzondere aandacht heeft voor wie het moeilijk heeft.  De Kring is gestart als SIF+-project, wordt momenteel betoelaagd door het OCMW van  Eeklo en is erkend als vereniging waar armen het woord nemen.

Sinds september 2009 is de Kom Uit Pas van start gegaan. Heel wat mensen kwamen al om een pas, maar om die effectief te gebruiken was een duwtje in de rug nodig.

In De Kring is de werkgroep Kom Uit Pas actief. De Werkgroep komt samen om te spreken over drempels die het moeilijker maken om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten. Ze nemen ook deel aan een overleg met de stadsdiensten die het beleid bepalen.

De komende periode richt de groep zich, samen met De Kring op een effectief plan om mensen meer te laten sporten. Er zal in groep worden gesport, gefietst en er is een Start to Run.

Contact: jan [at] wijkcentrumdekring.be (Jan Matthys) (Wijkcentrum de Kring)