House of Time: participatieve plek voor Brugse jongeren

item_left

item_right

House of Time: participatieve plek voor Brugse jongeren

Praktijk

Vanuit de projectoproep Sociale Integratie is een belangrijke impuls gegeven aan het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk. Zestien projecten zijn goedgekeurd. Ook CAW Noordwestvlaanderen diende een project in. Het project House of Time bouwt verder op de participatieve plek die samen met jongeren, welzijnswerkers en kunstenaars in Brugge werd gecreëerd in het kader van de Triënnale.

Beeld: House of Time

In dit vervolgproject staat de ontmoeting, het samen werken en maken in ateliers centraal. Op de site van de House of Time komen kwetsbare jongeren begeleide workshops en activiteiten volgen, vanuit het brede netwerk van partners uit de sociale sector. We spraken met Jens Jacques van CAW Noordwestvlaanderen die het project indienden, en met Marec Zeghers van Brugge Plus en Vicky Terryn, jongerenwerker.

Bruggen voor jongeren

House of Time is gestart in 2017 in het kader van de Triënnale in Brugge. De Triënnale focuste op het concept van de Liquid City, Vloeibare stad van Zygmunt Baumann. Als structuren vervagen, moeten mensen nieuwe vormen van samenleven ontwikkelen. Een toegankelijke, gastvrije openbare ruimte is daarbij cruciaal. House of Time was één van die vijftien plekken, op de  Site DuPont (aan de oude Gistfabriek), aan de rand van de historische binnenstad. Het initiatief kwam van Bruggen voor Jongeren, in samenwerking met het Berlijnse architectencollectief Raumlabor en Bolwerk vzw uit Kortrijk. Kunstenaars, architecten, technische cultuurmedewerkers, jeugdwelzijnswerkers en (maatschappelijk kwetsbare) jongeren creëerden er samen mobiele installaties zoals een warmwaterbad, een droomboomhut, een atelier, een reeks meubilair en attributen voor de ontvangst van bezoekers. Een plek waar jongeren samen konden zijn, nadenken over verandering en leven in het nu. Na de Triënnale in 2018 krijgt het proefproject een vervolgverhaal en wordt de werking lokaal verdergezet.

Om het project niet stil te laten vallen werd een dossier ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap, in een subsidielijn voor projecten rond inclusie in het jeugdwerk. Het project werd ingediend door het CAW, Brugge Plus is uitvoerder, dragende partners: Bruggen voor Jongeren, Arktos, Entrepot, Batterie, Republiek, Kunstenhal. De dagelijkse opvolging van het project en de coördinatie van de site gebeurt door Brugge Plus vzw. Marec Zeghers van Brugge Plus hierover: “Na de triënnale zijn we begonnen met blaadjes op te vegen en de takken op te ruimen. Maar we zijn ook al direct met de vraag naar al die partners gestapt die er vorig jaar ook bij betrokken waren: ‘Wat zijn plannen dat je hier kan smeden? Hoe kunnen we dat samen doen? Hoe kunnen we het Atelier inzetten als ontmoeting bij jongeren? En hoe kunnen wij dat uitbreiden op artistiek cultureel maar zeker ook inzetten op welzijn.”

Workshops en activiteiten

De organisatoren willen House of Time uitbouwen tot een vaste stek, een gastvrije creatieplek, een ontmoetingsplaats waar duurzaamheid en kwaliteit centraal staan. Zo kan je iedere zaterdag bij House of Time terecht voor een creatief atelier met hout of metaal. Het 'Open Atelier' is voor iedereen die iets wil creëren. House of Time wil eigenlijk een talentenbank zijn met leer- en doetrajecten, met daarin de expertise van heel wat organisaties die anders misschien niet meteen met die doelgroep aan de slag gaan.

De medewerkers van House of Time creëren de omstandigheden voor die ontmoeting. Marec: “Hoe kunnen we zorgen dat al die dingen die simultaan gebeuren, hoe kunnen zij bruggen bouwen tussen elkaar? En dat is een beetje het idee van een gedeelde site met verschillende gebruikers. Wij zorgen gewoon dat dat kan, dat het heel laagdrempelig is om hier naartoe te komen, dat je warm ontvangen wordt. We zorgen op donderdag voor een vast onthaal met wat fruit, wat eten en  koffie en iedereen die een initiatief heeft, die kunnen gewoon binnen wandelen en het aan ons komen vertellen.”

Een warme, veilige plek

Vicky Terryn is jongerencoördinator voor House of Time. Haar taak is hier vooral het coördineren van alle organisaties waar dat we mee samenwerken, die zich situeren binnen welzijn en die voornamelijk met jongeren werken of met kwetsbare jongeren werken. Om te zorgen dat zij hun ding hier kunnen doen. “Je neemt een aantal initiatieven om die maatschappelijk kwetsbare jongeren hier te krijgen. Je laat ze participeren om ze ook vat te geven op hoe dat die omgeving hier vorm krijgt enerzijds. Anderzijds stel je het ook open voor een breder publiek en het is net die mix die eigenlijk wel een zeer mooie dynamiek op gang brengt.”

De combinatie van handenarbeid en artistiek werk biedt veel mogelijkheden voor jongeren. Ook om soms stoom af te laten. Marec die het atelier begeleidt: “Als een zeventienjarige om één of andere reden een vreselijke ochtend heeft en hier zo toekomst, geef ik ze soms gewoon de optie om een tafel af te schuren, anderhalf uur, en ze moeten dan voor mij niks zeggen… Ik heb al jongeren een tafel laten afschuren die just geschuurd is. Maar foert. Dat kan gewoon veel rust bieden. En ze kunnen dat doen op een laagdrempelige plek waar dat ze warm onthaald worden. En waar dat er veiligheid is.”

Het mooie is evengoed dat organisaties elkaar ontmoeten en samen dingen gaan uitproberen op de site: “Als je ruimte geeft aan dergelijke projecten om te doen dat er eigenlijk heel mooie verbindingen ontstaan, die soms na jaren aan de vergadertafel niet lukken. Maar door hier de mogelijkheid geven om organisaties bij elkaar te brengen, uit te wisselen, ja, lukt het wel. Door te vertrekken van de mogelijkheden die er zijn en niet op je eigen opdrachten, door samen te denken aan een gemeenschappelijke plek, plek of een platform, kom je tot kruisbestuivingen.”