Iedereen Atleet +

item_left

item_right

Iedereen Atleet +

Praktijk

De Vlaamse Atletiekliga is sinds januari 2015 gestart met een driejarige participatieproject. De VAL bouwt expertise op om via laagdrempelige -bestaande- bewegingsprojecten kansarmen en mensen met een etnisch-culturele diverse achtergrond te bereiken. Deze expertise zal de federatie stelselmatig verspreiden zodat tegen 2018 meer atletiekverenigingen een aanbod hebben voor kansarmen en etnisch-culturele minderheden.

Het participatieproject werkt op drie lijnen:

  • bottom up: het versterken en valoriseren van verworven expertise op het terrein en inzetten op het delen en verspreiden. Laagdrempelige bewegingsprojecten worden gepromoot: Fit Free, Start to Run, multimove, Kids’Athletics, Fitbattle.  Drie verenigingen die al ervaring hebben met projecten met kansengroepen zullen als trekkers nieuwe bewegingsprojecten opstarten. Elk jaar komen er 3 nieuwe verenigingen bij die inzetten op het bereiken van kansengroepen en opzetten van samenwerkingsverbanden
  • Top-down: informatie verschaffen rond de werking in Vlaanderen en de aanpak naar diverse doelgroepen. Hiervoor wordt op Vlaams niveau een expertengroep opgericht die het project zal opvolgen en adviezen geven. Daarnaast worden info-sessies georganiseerd voor de verenigingen rond het bereiken van kansengroepen en het opzetten van gerichte initiatieven.
  • De werking bestendigen: In het kader van het bestaande jeugdsportfonds en recreatiesportfonds wordt een regelgeving toegevoegd waarbij verenigingen die actief een participatieproject uitbouwen extra fondsen kunnen verwerven.

Met dit driejarig project wil de Vlaamse Atletiekliega expertise verwerven in het aantrekken, het begeleiden en het behouden van kansarmen en personen met een migratie-achtergrond zodat tegen 2020 de werking met kansengroepen bestendigd wordt en 20% van de verenigingen een actieve werking heeft voor deze doelgroep. Hiervoor wordt op Vlaams en lokaal niveau samengewerkt met diverse partners: fonds vrijetijdsparticipatie, steunpunt vakantieparticipatie, buurtsport, Foyer Brussel, Okan scholen Vilvoorde, Gemeentelijke sociale diensten en OCMW. 

Meer informatie? paula [at] val.be