Ik kom er bij - Vibeg - Leuven

item_left

item_right

Ik kom er bij - Vibeg - Leuven

Praktijk

Het project heeft tot doel een buddysysteem uit te bouwen waarbij leden van lokale verenigingen personen met een verstandelijke handicap toeleiden naar het aanbod van hun vereniging. Op deze manier ondersteunen ze hen bij het uitbouwen van een sociaal netwerk. Het project richt zich op verenigingen in de buurt van de woonplaats van de cliënt. Deze verenigingen hebben als groot voordeel dat ze letterlijk bereikbaar zijn voor de cliënt. Dit buddysysteem komt tegemoet aan een lacune in het begeleidingsaanbod van de VAPH-diensten voor begeleid en beschermd zelfstandig wonen. Deze diensten beschikken niet alleen over onvoldoende middelen om hun cliënten te begeleiden bij het uitbouwen van een sociaal netwerk, ze hebben ook te weinig ondersteuningsuren ter beschikking om een intensief traject uit te bouwen op het vlak van vrijetijdsbesteding. Sommige diensten hebben de mogelijkheid om 1 maal met hun cliënt mee te gaan naar een nieuwe vrijetijdsactiviteit, maar voor de volgende keren kan er geen begeleiding meer worden voorzien.

Met stip 

  • Het loont de moeite om een stevige voorbereiding te maken. VIBEG heeft in aanloop van het project de verschillende drempels heel concreet in kaart gebracht. Op deze manier kunnen organisaties zich conreet voorstellen wat er van hen wordt vewacht. Het engagement wordt er meer tastbaar door en organisaties zeggen sneller ‘ja’. Soms kunnen kleine investeringen al een groot resultaat opleveren. Bijvoorbeeld, één deelnemer vraagt vooral dat de buddy hem buiten opwacht en mee naar binnen gaat, want alleen durft hij niet naar binnen.
  • VIBEG investeerde veel tijd en energie in goed uitgebouwde contacten met de bestaande cultuurraad (verdeeld in deelraden) en organisaties zoals de KAV. Deze contacten bieden een stevig fundament voor het project. Zo mag VIBEG de vrijetijdsprofielen van de kandidaten bezorgen aan de voorzitter van de deelraad ‘vrije tijd’, deze speelt op zijn beurt de profielen door aan de juiste persoon binnen de verenigingen. De deelnemers zijn ook uitgenodigd op de vrijetijdsbeurs die deze deelraad organiseert. 
  • Het loont zeker de moeite om het project in de brede zin bekend te maken bij organisaties voor je met een concrete vraag komt. Op deze manier creëer je reeds veel openheid en goodwill, al vergt dit natuurlijk wel de nodige investering.
  • De eerste fase van het project is er vooral op gericht om de lokale verenigingen (en hun aanbod) en de mensen met een verstandelijke handicap dichter bij elkaar te brengen. Met de beide partijen wordt eerst een apart traject afgelegd zodat ze gemotiveerd en voorbereid zijn om de effectieve match te maken.
  • Het uiteindelijke doel van het project is niet alleen de vrijetijdsbesteding, maar vooral de uitbreiding van het bestaande netwerk. Het is opmerkelijk hoe klein dit netwerk soms is. Maar om de stap te zetten naar vrije tijd is er wel ondersteuning nodig. Zowel professionelen als mantelzorgers slagen er echter niet in om een dergelijke ondersteuning te bieden. Nu vult VIBEG deze lacune in, maar een duurzame opvolging is nog niet gegarandeerd.
  • Opmerkelijk: zelfs voor werkende mensen met een beperking blijft het een grote drempel om in een keer het lidgeld voor een jaar neer te tellen. Zelfs al krijgen ze een groot deel van dit bedrag terugbetaalt, ze moeten nog steeds het bedrag voorschieten. Afspraken maken over gespreide betaling blijft dus aangewezen, alle financiële ondersteuning ten spijt.

Contact: info [at] vibeg.be (Christine De Vos) - VIBEG, Tiensesteenweg 63, 3010 Kessel-Lo