Inclusie van kinderen en jongeren met een functiebeperking bij De Wereld van Rayaan

item_left

item_right

Inclusie van kinderen en jongeren met een functiebeperking bij De Wereld van Rayaan

Praktijk

Foto: De Wereld van Rayaan (c) Benoit De Freine

De Wereld van Rayaan is een initiatief van Nadia Ould Aissa en Dorothée Leveugle, die zelf zorgmama’s zijn van kinderen met een functiebeperking. Zij ervaarden dat er geen aanbod was in Antwerpen op maat van hun kind.

Dorothée: “Als ouder van een kind met een functiebeperking is het heel heftig wat er op je pad komt. Je wil dat je kind aan dezelfde activiteiten kan deelnemen als andere kinderen, maar je moet je kind voortdurend verdedigen. Op een bepaald moment geef je dat op. Als je dan nog extra uitdagingen hebt, zoals een laag inkomen, dan wordt het onhoudbaar. Wij willen het voor die ouders makkelijker maken.” 

Intussen heeft de werking diverse projecten, bijvoorbeeld:

  • Houvast jongerenwerking: Dit project richt zich op jongeren tussen 12 en 18 jaar met ASS/HP of een andere kwetsbaarheid die nood hebben aan ontmoeting. Elke woensdag is er een instuif waarbij de jongeren zelf beslissen welke activiteiten worden aangeboden. Elke vrijdag is er een praatmomentje.
  • Inclusief naaiatelier: om de twee weken komt er op zaterdagnamiddag een naaigroep bij elkaar van kinderen vanaf 11 jaar. Dit gaat door in een rusthuis i.s.m. District Antwerpen, om ook in te zetten op intergenerationeel werken.
  • Auti-team U+ (voetbal): wekelijkse training in VC Mortsel OG voor jongens en meisjes met ASS

De werking is actief in hartje Borgerhout en bereikt veel kinderen met een migratieachtergrond. Er wordt sterk ingezet op de ondersteuning van zowel kinderen als ouders, door ook therapie, auticoaching en psycho-educatie aan te bieden. Alle activiteiten worden bewust gratis aangeboden, om geen extra financiële drempels op te werpen.

Nadia: "De grote kracht van De Wereld van Rayaan schuilt erin dat ze van onderuit werd opgericht. Omdat we ervaringsdeskundigen zijn, weten we heel goed hoe we met de ouders en de kinderen moeten omgaan. Zo zijn we bijvoorbeeld erg laagdrempelig. Ouders mogen ons contacteren via sms, whatsapp, facebook, telefoon ... Bovendien wordt er erg op krachten en positieve houding gewerkt. Mensen met verschillende kwetsbaarheden zoals beperking en armoede worden er in de maatschappij vaak genoeg aan herinnerd dat ze ‘iets niet zijn’ of ‘iets niet hebben’. Maar in onze organisatie wordt er verder gekeken. We gaan ervan uit dat iedereen kan leren en groeien."

Cultuur-, jeugd- en sportverenigingen die te maken krijgen met een kind met een functiebeperking kunnen ook beroep doen op De Wereld van Rayaan voor advies of samenwerking. Ze raden bijvoorbeeld aan om een stille ruimte te voorzien of een begeleider vrij te stellen die zich specifiek kan bezighouden met bepaalde kinderen indien nodig.

De Wereld van Rayaan ontwikkelde ook een project met pictoborden. Deze communicatieborden kunnen ingezet worden in speeltuinen, in scholen, bij zorg en ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers maar ook bij verenigingen die meer inclusief wensen te werken. Nadia: "Niet iedereen kan praten of horen, daarom hebben we de communicatieborden ontwikkeld ter ondersteuning van iedereen die hulp nodig heeft bij de dagelijkse communicatie en moeite heeft met gesproken taal.

De soms doelgroepspecifieke aanpak draagt succesvol bij tot meer inclusie.

Dorothée: “Mijn zoon voetbalt graag. De eerste jaren ging dat prima, dankzij een heel fijne trainer die rekening hield met zijn noden. Maar toen hij 8 jaar werd, lukte het niet meer. De prikkels en de prestatiedruk werden hem te veel. Met De Wereld van Rayaan zijn we twee auti-ploegen gestart, in samenwerking met VC Mortsel OG. In die auti-teams werken we echt op maat en kregen de trainers een specifieke opleiding. Na twee jaar auti-voetbal is mijn zoon geselecteerd voor een reguliere club. In een ideaal scenario heeft elke club zo’n auti-team!”

Meer info: https://www.dewereldvanrayaan.be/