JEUGD SPO(O)RT AAN - Jespo vzw - Antwerpen

item_left

jespo

item_right

JEUGD SPO(O)RT AAN - Jespo vzw - Antwerpen

Praktijk

Vanuit de raad van bestuur werd het initiatief genomen om als sociale sportorganisatie een participatieproject op te zetten dat tegemoet komt aan de noden en behoeften van kwetsbare kinderen en jongeren in Antwerpen. Diverse lokale partners in de armoede, integratie-, welzijn- en sportsector zaten rond tafel om te brainstormen rond een project.

Jespo stelde een participatiemedewerker aan die samenwerkt met diverse sociale organisaties om kinderen en jongeren toe te leiden naar het aanbod. De participatiemedewerker zorgt dat alle randvoorwaarden voor een succesvolle deelname ingevuld worden: praktisch, financieel, begeleiding, nazorg en betrokkenheid van de ouders. Op die manier ontwikkelde JESPO als organisatie een breed netwerk van diverse partners met als doel kinderen en jongeren die nu uit de boot vallen te bereiken. Daarnaast bouwde JESPO als organisatie kennis op rond kansengroepen, rond laagdrempelig en vraaggericht aanbod en rond inspelen op een interculturele samenleving.

Het participatieproject is een voorbeeld van een initiatief waarbij een brugfiguur ingeschakeld wordt in een sportorganisatie om de link te leggen met sociale thema’s die de sportsector minder eigen zijn. Die brugfiguur zorgt voor diversiteit in het team. Iemand met een sociaal profiel verrijkt het team en gaat op die manier ervaring en kennis delen. Dit resulteerde ook in een duidelijk en concreet beleidsplan ten aanzien van kansengroepen.

Een troef van het project is het project samen vorm geven met de betrokken partners. De participatie van de doelgroep in de vertegenwoordiging van doelgroeporganisatie wordt op die manier sterk ingevuld.

Contact: arne [at] jespo.be (Arne Franq) - Jespo vzw - Oudaan 14, 2000 Antwerpen