Joggen om mensen in armoede te empoweren. Participatieproject.

item_left

item_right

Joggen om mensen in armoede te empoweren. Participatieproject.

Praktijk

Les Gazelles de Bruxelles is een socio-sportieve organisatie die mensen in armoede via het joggen bereikt. Mensen in armoede ervaren verschillende drempels om deel te nemen aan het reguliere aanbod van loop- of atletiekactiviteiten. Voor nieuwkomers of migranten in armoede is het niet eenvoudig om aansluiting te vinden bij bestaande sportclubs. Werken met deze doelgroep vraagt een specifieke aanpak: vertrekkend vanuit de eigenheid van elke deelnemer (taal, culturele achtergrond,...), geen inschrijvingsgeld vragen, sportkledij voorzien, deelnemers opvolgen en begeleiden, etc. 

Met een goedgekeurd participatieproject wil Les Gazelles haar unieke aanpak in Brussel verder verankeren en verduurzamen. Door het oprichten van een nieuwe loopgroep kunnen meer mensen in armoede de voordelen van joggen ervaren. Via nieuwe vrijwilligers uit de doelgroep, coaching & vorming van vrijwilligers en nieuwe samenwerkingsverbanden met sportfederaties en bedrijven wil de organisatie zich versterken en verder uitbouwen.

Joggen inzetten als structurele aanpak voor armoede bestaat nog niet in België en zelfs niet in Europa. Nochtans wordt deze methodiek in de Verenigde Staten al sinds 2007 met succes toegepast door de organisatie “Back on My Feet”. In meer dan 11 Amerikaanse steden bestaan vandaag loopgroepen voor mensen in armoede. Na enkele maanden jogtraining worden deelnemers begeleid naar o.a. vrijwilligerswerk, huisvesting of werk. Met dit participatieproject wil Les Gazelles net als in de Verenigde Staten de methodiek verankeren en verduurzamen in Brussel.

Een projectcoördinator staat in voor de uitbreiding van de bestaande werking en inhoudelijk versterking. De projectmedewerker legt contacten voor de opstart van een nieuwe loopgroep, ondersteunt nieuwe mensen in armoede als vrijwilliger en start nieuwe samenwerkingsverbanden met partners op. Door zowel de vrijwilligers als de organisatie inhoudelijk en structureel te versterken, wordt de duurzame verderzetting van de methodiek gegarandeerd. Op die manier kunnen mensen in armoede blijvend de positieve effecten van joggen ervaren.