Kleurrijk kinderkoor - participatieproject van Culltuurcentrum Sint-Niklaas

item_left

item_right

Kleurrijk kinderkoor - participatieproject van Culltuurcentrum Sint-Niklaas

Praktijk

Kleurrijk kinderkoor is een traditioneel intercultureel project van ACCSI vzw uit Sint-Niklaas waarbij kinderen van 6 tot 13 jaar met verschillende culturele roots elkaars "cultuur leren kennen" aan de hand van "verschillende liedjes en muziek uit verschillende landen en werelddelen".

Van de bewoners van Sint-Niklaas is 36,2 % van de kinderen tussen 6 en 11 jaar van vreemde afkomst. Met dit project wil het cultuurcentrum naast de reguliere werking de uitdaging aangaan deze kinderen te laten participeren aan cultuur.  

Hiervoor is een bijzondere aanpak nodig die drempels wegwerkt. Tegelijkertijd wil het project de culturele diversiteit van de stad op een positieve manier in de kijker zetten en kinderen van verschillende origine samenbrengen. Het project vertrekt eerder vanuit een traditionele toeleidingslogica waarbij kinderen (en hun ouders) worden toegeleid naar het culturele aanbod in de stad. Door repetities en activiteiten in verschillende culturele locaties in de stad wil het project de deelnemers bovendien de verschillende werkingen leren kennen en de drempel naar het culturele aanbod verkleinen.  Theater- en museumbezoeken worden georganiseerd voor de kinderen met hun ouders en het cultuurcentrum wil zich via het project ook ontwikkelen tot een aanspreekpunt (via een vertrouwenspersoon) dat de talentvolle kinderen blijft ondersteunen, opvolgen en begeleiden.

Op de langere termijn streeft dit project naar een overname van het kinderkoor door een bestaand kinderkoor in sint-Niklaas en een blijvende infrastructurele ondersteuning van het cultuurcentrum.

Praktisch

Wie? ACCSI vzw

Wat? Participatieproject ‘Kleurrijk kinderkoor’

Wanneer? 2016-2018

Contact: patricia.maes [at] sint-niklaas.be