Knooppunt - erfgoedproject met nieuwkomers

item_left

item_right

Knooppunt - erfgoedproject met nieuwkomers

Praktijk

Nieuwkomers brengen vanuit hun thuisland waardevolle textielambachten mee, die van generatie op generatie zijn doorgegeven. Het project Knooppunt gaat samen met hen diverse overdracht en borging initiatieven ontwikkelen om dit immaterieel erfgoed levend te houden. Vanuit hun specialisme en culturele achtergrond worden bruggen gebouwd naar het brede Vlaamse erfgoed en cultuurveld, onderwijs en sociaal culturele instellingen van het Vlaamse middenveld.

Knooppunt is een project van DOEK. Op regelmatige basis worden ontmoetings-ateliers georganiseerd waar nieuwkomers samen komen om hun kunnen aan elkaar te demonstreren en zo onderling kennis en ervaringen uit te wisselen. Het is een manier om hen te leren kennen, met hen een band op te bouwen en om sommige uit hun sociaal-isolement te halen en werkelijk tijd af te bakenen om bezig te zijn met hun ambacht. In vele landen wordt dit ambacht in groep en of familie verband uitgeoefend. Om thuis alleen de draad terug op te pikken is voor velen moeilijk. Tijdens de ateliers oefenen ze ook het Nederlands spreken. Deze ontmoetingsateliers zijn de basis om tot een brede pool van nieuwkomers te komen. De coach van dit atelier kan hierdoor ook  inschatten, wie van de nieuwkomers klaar is om te starten met een pedagogisch voortraject om zijn ambacht door te geven.

Sommige nieuwkomers zullen niet kunnen door groeien naar een voortraject. Voor hen is het doorbreken van het sociaal-isolement, het opbouwen van een nieuw sociaal- netwerk, emancipatie en participatie en het inoefenen van het Nederlands de voornaamste doelstelling. De werking van dit ontmoetingsatelier zullen we o.a. kenbaar maken via Inburgering, Het huis van het Nederlands, Atlas, Encora, OCMW, Variant, Interculturele werking van Femma….
Hiervoor werden ook samenwerkingen met deze en andere organisaties op poten gezet om het project kenbaar te maken naar nieuwkomers. Deze ontmoetings-ateliers kunnen ook op verplaatsing georganiseerd worden om zo een nog bredere groep van nieuwkomers te bereiken en het project zichtbaarder te maken.
Met deze groep nieuwkomers worden ook tentoonstellingen bezocht. Bijvoorbeeld: De textielcollectie van de Katoennatie. Deze groep wordt eveneens betrokken bij de werking van DOEK, door hen mee te nemen naar projecten die DOEK heeft gerealiseerd komen ze in aanraking met het Vlaamse erfgoed en cultuurlandschap.

De uiteindelijke doelstellingen van het project zijn de zichtbaarheid van nieuwkomers vergroten en een positievere beeldvorming over deze groep mensen laten ontstaan bij het brede Vlaamse middenveld. Nieuwkomers uit hun sociaal-isolement halen zodat ze sociale netwerken kunnen ontwikkelen. Al deze doelstellingen zullen het zelfvertrouwen van deze nieuwkomers op krikken.
Het project knooppunt is ook emancipatie bevorderend omdat het helpt bij de ontwikkeling van een zelfbewustzijn. De artistieke samenwerkingen tussen nieuwkomers, ontwerpers en kunstenaars zullen ook bijdragen tot het opbouwen van nieuwe netwerken die bredere toekomstmogelijkheden bieden aan deze nieuwkomers.