Kunstproeven / Het spel zit op de wagen - Sjarabang vzw - Mechelen

item_left

foto(c)sjarabang

item_right

Kunstproeven / Het spel zit op de wagen - Sjarabang vzw - Mechelen

Praktijk

Sjarabang wil kunst- en cultuurparticipatie van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking bevorderen, en dit zowel op een actieve als een passieve manier. Zelf creëren tijdens workshops en in het atelier, proeven van het werk van anderen in tentoonstellingen en podiumvoorstellingen: het ene kan niet los gezien worden van het andere. Sjarabang ziet kunst als een perfect middel tot ontmoeting: ontmoeting van creatievelingen, van mensen met en zonder beperking, van mensen van alle leeftijden, huidskleuren of sociale achtergronden. Inclusie is voor Sjarabang dan ook een cruciaal begrip. Ze streven naar een gezonde mix van mensen met en zonder beperking in hun deelnemers, vrijwilligers en lesgevers.

foto(c)sjarabang

Sjarabang vzw wil een brede waaier aan kunstactiviteiten bieden voor mensen die drempelvrees ervaren voor het reguliere kunstonderwijs. Sjarabang wil een brugfunctie vervullen voor mensen die (nog) geen plaats in het reguliere kunstonderwijs vinden. Door een aangepast aanbod willen ze drempelverlangend werken voor deze doelgroep. Ze willen hen het zelfvertrouwen geven om zelf de stap te zetten naar het rijke cultuuraanbod. Anderzijds willen ze ook het reguliere circuit warm maken om zich (nog) beter aan te passen aan de noden van onze doelgroep. Tenslotte willen ze ook de resultaten van die activiteiten tonen aan een zo breed mogelijk publiek. 

Sjarabang zet in op beeldend werk met:

  • Workshops: Op woensdag- en zaterdagnamiddag en op donderdagavond kan je bij Sjarabang terecht voor laagdrempelige workshops. Hier wordt telkens rond een bepaalde techniek of een thema gewerkt. De begeleiding wordt ingevuld door een professionele of amateurkunstenaar. Door een aanpak op maat en in kleine groepjes willen we ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen: met of zonder beperking, jong en oud. 
  • Vrij atelier: Op woensdag en donderdag kan je vrij komen tekenen, schilderen, ... in het Sjarabang-ateljee. Hier is geen lesgever aanwezig, wel een vrijwilliger die je bijstaat waar mogelijk.
  • Kinderatelier: Eén keer per maand maken we het atelier extra kidsproof en richten we ons tot kleine kunstenaars tussen 6 en 12 jaar. Kinderen kunnen deelnemen aan leuke workshops die doorgaan in het Sjarabang-atelier waardoor ze op informele wijze kennis maken met onze deelnemers met een beperking.
  • Kunstproeven: "Kunstproeven" is een inclusief kunstenfestival dat heel wat creatieve en culturele proevertjes biedt. Twee dagen lang kan je workshops volgen, tentoonstellingen bekijken en genieten van muziek- en theatervoorstellingen.
  • Workshops op maat voor scholen
  • Een creatief kamp in Dworp en een kunstreis naar de Provence

Daarnaast maakt Sjarabang inclusief amateurtheater. Met het participatieproject 'Het spel zit op de wagen' blies Sjarabang de oude theatertraditie van het wagenspel nieuw leven in met twee producties: Romeo en Julia (2015) en De Getemde Feeks (2016). Samen met studenten van Thomas More werden onder de noemer Sjarabang TV verschillende webisodes gemaakt over het creatieproces van zo'n wagenspel. De studenten schreven hun ervaringen met dit project uit in een productiehandleiding die je hier kan downloaden. 

Recent verkende Sjarabang ook de wereld van de poëzie met Lettervissers, een voordrachtwedstrijd voor mensen met een handicap.