KunstZ bouwt diverse jongerenwerking uit

item_left

item_right

KunstZ bouwt diverse jongerenwerking uit

Praktijk

kunstZ is een sociaal-artistieke organisatie die acteurs en podiumkunstenaars van diverse etnisch-culturele origine ondersteunt en begeleidt richting theatersector. Nog steeds zijn mensen met andere roots ondervertegenwoordigd op de planken, achter de schermen en in het publiek van het Vlaamse theater. kunstZ biedt coaching, training en trajectbegeleiding aan gemotiveerde deelnemers. Tegelijk zoekt kunstZ met hen naar andere inhouden, verhalen en vormen die de huidige stedelijke samenleving beter weerspiegelen.

Er zijn verschillende onderdelen binnen de werking: een tewerkstellingspool, theaterwerkplaats en een academie. Met haar werk slaat kunstZ ook de brug met de reguliere kunstensector door verregaande samenwerkingen en coproducties op te zetten. Het uitgebouwde netwerk is dus zeer effectief voor het toeleiden en bereiken van volwassenen van diverse etnisch-culturele origine. Maar dit netwerk is minder effectief voor het bereiken en mobiliseren van jongeren.

Dit project richt zich dus op het bereiken en mobiliseren van jongeren. Er zijn reeds een tiental jongeren van diverse origine actief binnen kunstZ en met hen werden erg goede resultaten bereikt. Daarom organiseerde KunstZ vanaf 2015 enkele projecten binnen hun werking, specifiek gericht op jongeren vanaf +/-16 jaar. In de Academie – de deeltijdse theateropleiding van kunstZ – wou men het percentage vergroten. De jongeren die tot nu toe deelnamen aan de Academie getuigen van een heel positieve ervaring. Ook is er een grote kwalitatieve doorstroom van deze jongeren. Daarnaast werd opgemerkt dat de jongeren die nu de Academie volgen, grote nood hebben aan de uitbouw van een community, waarin ze gelijkgestemde jongeren (met een passie voor theater en kunst) tegenkomen. Samen gaan ze naar theater, werken ze aan voorstellingen, etc. Dit schept een hechte band, waar vele jongeren nood aan hebben. Naast de Academie, wordt ook aan het voortraject voor een filmproject (Stad in Beeld) gewerkt met voornamelijk Afrikaanse jongeren. Het project zal doorheen 2015 en 2016 verdergezet worden. Het groepje jongeren wordt uitbreidt tot een heel team dat wordt klaargestoomd om in 2016 binnen de werking van kunstZ aan een film mee te werken. Enerzijds wil men dus jongeren bereiken en toeleiden naar die onderdelen binnen de werking van kunstZ die afgestemd zijn op jongeren. Anderzijds wil men deze onderdelen organisatorisch én inhoudelijk afstemmen op de noden van de superdiverse jongeren in Antwerpen. Hiervoor hebben we nood aan bepaalde competenties van jongeren zelf. Daarom wil dit project 2 jongeren die nu reeds actief zijn bij kunstZ inschakelen en begeleiden bij hun opdracht.