La Noche sin Estrellas - Koor&Stem

item_left

item_right

La Noche sin Estrellas - Koor&Stem

Praktijk

Koor&Stem ondersteunt iedereen die zingt, brengt zingende mensen samen, promoot het koorleven en doet dat met een brede maatschappelijke blik. Vanuit de vaststelling dat mensen met een beperking nog te weinig kansen krijgen om deel te nemen aan een koorwerking, startte de organisatie met het project La Noche sin Estrellas. Op verzoek van Koor&Stem schreven componist Sebastiaan van Steenberge en tekstschrijver Jan Coeck een nieuwe compositie voor inclusief koor en jeugdkoor, La Noche sin Estrellas. Ze werkten hiervoor samen met het inclusief koor Gelijkgestemd, verbonden aan het MPI uit Geel (o.l.v. Sander Willems), het Antwerps Kathedraalkoor (o.l.v. Sebastiaan van Steenberge) en solidariteitskoor Al-Arm uit Geel (o.l.v. Daniël Janssens). La Noche sin Estrellas is een logisch vervolg op Hartverwarmend, de eerste compositie voor inclusief koor die Koor&Stem heeft uitgegeven, gecomponeerd door Hanne Deneire op een tekst van Dimitry Leue.


Eén van de deelnemende koren is Gelijkgestemd van het Medisch-Pedagogisch Instituut in Geel (MPI). Muziektherapie was al langer een deel van de werking, waar vooral met mensen met een verstandelijke beperking en/of een psychiatrische problematiek wordt gewerkt. De positieve effecten daarvan op de communicatie en het welbevinden van de cliënten hadden zich al langer bewezen. Maar meezingen in een koor dat naar buiten komt en ook mensen betrekt van buiten het MPI is toch wel iets helemaal anders. Het koor Gelijkgestemd ontstond naar aanleiding van een concrete vraag van een vrouw met een beperking om mee te zingen in het koor van haar broer. Dit stuitte op weerstand bij de koorleden, die graag meedoen aan zangwedstrijden en vele optredens geven. Het MPI richtte daarom een eigen koor op, met leden uit het MPI en een aantal andere zorgvoorzieningen in de omgeving.

De waarde van muziek groeide zo uit tot iets dat verder reikt dan therapie, maar een vorm van cultuurparticipatie is waar elke cliënt recht op heeft. Het koor past dan ook in de activiteiten van de dienst SAS (sociaal, artistiek en sportief) van het MPI. Via deze werking zoekt men niet alleen zinvolle vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking, maar streeft men in het algemeen naar inclusie en een evenwaardige deelname van mensen met een beperking aan de samenleving. Dit doet men concreet door vrijetijdsactiviteiten te organiseren buiten het MPI en door de eigen activiteiten ook open te trekken voor deelnemers buiten het MPI. De motivatie om mee te doen aan het project La noche Sin Estrellas was dan ook van in het begin duidelijk. Het project is één van de initiatieven die het MPI onderneemt om mensen met een beperking aansluiting te laten vinden bij de maatschappij en omgekeerd de maatschappij te betrekken bij de werking van het MPI en het welzijn van mensen met een beperking in het algemeen.


Gelijkgestemd, Al-Arm en het Antwerps Kathedraalkoor brachten samen La Noche sin Estrellas in première tijdens het Hearts-in-Harmony festival te Antwerpen.

Daarna brachten ze het stuk ook ten gehore in Geel. 

Met het project wil Koor&Stem duidelijk maken dat een inclusieve koorwerking niet alleen mogelijk is maar ook heel wat nieuwe kansen biedt.