Let's Move, project van Centrum Kauwenberg

item_left

item_right

Let's Move, project van Centrum Kauwenberg

Praktijk

In 2015 kreeg Centrum Kauwenberg extra middelen voor een participatieproject dat mikt op meer beweging voor kinderen en ouders in armoede. Centrum Kauwenberg is een organisatie voor armoedebestrijding. Centrum Kauwenberg organiseert via een uitgebreide gezinswerking, waarbij ze oog hebben voor de krachten en mogelijkheden van elk individu/gezinslid, armoede weg te werken uit onze samenleving.

De voorbije jaren had Centrum Kauwenberg wekelijks een speelinstuif, waarbij ouders terecht konden met hun jonge kinderen (tot 3 jaar) voor een ontspannen speelmoment. Daarnaast zijn er verschillende projecten georganiseerd rond de verschillende aspecten van opvoeding. Tijdens die momenten merkten we op dat de kinderen nood hebben aan stimulering op vlak van taal en motoriek. Ouders missen vaak de vaardigheden om dit te doen.

Let's Move! is een bewegingsschool voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar oud. Tweewekelijks komen ze samen om op speelse wijze onszelf en onze omgeving te leren kennen. Hierbij hebben ze extra oog voor de taal- en motorische ontwikkeling van de kinderen.

• 1 x per maand bewegen ouders en kinderen samen (ouder-kindinteractie, motoriek en zelfbeeld)

• 1 x per maand bewegen de kinderen hebben ouders ervaringsgroep rond opvoeding (ontlading en inzicht)