Meespelen is meetellen - Vzw De Centrale - Gent

item_left

decentrale_gent

item_right

Meespelen is meetellen - Vzw De Centrale - Gent

Praktijk

Het Intercultureel Centrum De Centrale organiseert reeds 12 jaar cursussen niet-Westerse muziek. De hoge participatie van mensen van etnisch-cultureel diverse origine maakt duidelijk dat hier een sterke behoefte bestaat. In tegenstelling tot het populaire muziekeducatieve aanbod van De Centrale, bereiken de muziekacademies binnen het DKO een beperkt aantal mensen van etnisch-cultureel diverse origine.

Daarom zette De Centrale in 2007 een samenwerkingsverband op met twee Gentse muziekacademies van het stedelijke net om een project ‘Tussen saz en bas’ rond niet-Westerse muziek te laten proefdraaien.

Het participatieproject ‘Meespelen is meetellen’ is het vervolgproject dat de participatie van etnisch-culturele minderheden aan muziekeducatie binnen het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) wil verhogen door het opzetten van een interculturaliseringstraject binnen het DKO.

In een eerste fase werd een platform ‘interculturalisering muziekeducatie’ opgericht. Om een duidelijk zicht te krijgen op de stand van zaken van het interculturaliseren van het DKO in Gent, werd een beleidsgericht onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek legde de nood bloot voor het ontwikkelen van leerplannen voor verschillende niet-Westerse instrumenten (o.a. saz en ud).

Deze leerplannen werden mede ontwikkeld door het opzetten van workshops en masterclasses, gegeven door (inter)nationale leraars/experten. Zodoende is men er in geslaagd de leerplannen methodisch te onderbouwen. Hierbij is veel aandacht besteed aan de mondelinge overdracht door oudere muzikanten van niet-Westerse origine, zowel uit de herkomstlanden als uit de etnisch-culturele gemeenschappen in diverse steden in Vlaanderen en Brussel. 

Om met de onderwijsleerplannen aan de slag te gaan, werden in eerste instantie drie samenspelklassen opgezet: Turkse volksmuziek, Oosters-klassieke muziek en een brede samenspelklas ‘wereldmuziek’.

Deze samenspelklassen werden vervolgens verzelfstandigd tot wekelijkse ‘orkestrepetities’ waarbij het samenspelen en cultuurbeleving centraal staan. Binnen het DKO is gestart met het inbedden van de lessen Turkse en Oosterse muziek en de erkenning ervan binnen het DKO. 

Betrokken partners zijn o.a.: Deeltijds Kunstonderwijs (onderwijs), Steunpunt Diversiteit & Leren (onderwijs), Vakgroep Afrikaanse Talen en Culturen, UGent (onderwijs) en Intercultureel Netwerk Gent (Integratie), zelforganisaties binnen het netwerk van de Centrale (sociaal-cultureel).

Contact: Vzw De Centrale - Kraankinderstraat 2, 9000 Gent