Mijn Verleden - vzw Tuinwijk 2020 - Maasmechelen

item_left

item_right

Mijn Verleden - vzw Tuinwijk 2020 - Maasmechelen

Praktijk

In 1994 maakte vzw Thebe een film waarbij jongeren op zoek gingen in hun eigen mijnverleden (Black and White Unite). Met de honderste verjaardag van de Tuinwijk in het vooruitzicht wordt een 'remake' gemaakt. Naar aanleiding van de honderste verjaardag van de Tuinwijk, de woonwijk verbonden aan de mijn van Eisden, wordt de film 'Black and White Unite' op youtube geplaatst. De huidige jongeren van vzw Thebe werden aangesproken door deze film en wilden zelf een eigen editie maken over hoe de verschillende generaties omgaan met de sluiting van de mijnen.

Na  bezoeken aan secundaire scholen in Maasmechelen werden 24 jongeren tussen 16 en 22 jaar van diverse origine geselecteerd. Zij werden bijna een jaar lang, inhoudelijk en technisch begeleid, onder andere door Villa Basta. Op 21 september 2012 werd de film in première gebracht in een bomvolle schouwburg. Verder staan er nog verschillende presentaties op het programma (cultuurraad, scholen, dagcentrum voor senioren…). 

Met stip

  • Uiteindelijk zijn er 15 jongeren - elk van zeer diverse origine – trouw blijven komen en hebben ze samen een knap product afgeleverd. Op de montage na, hebben ze alles zelf gedaan. Dit was mede te danken aan de begeleiding vanuit vzw Thebe en Villa Basta.
  • Naast het verwerven van technische competenties hebben deze jongeren vooral kennis gemaakt met de lokale mijngeschiedenis en het verleden van hun eigen familie. 
  • Het toonmoment werd bijgewoond door 400 laaiend enthousiaste jongeren en volwassenen, waarbij de diversiteit sterk opviel: jong en oud, nieuwe en oude Vlaamse volwassenen,… 
  • De film kan ook een instrument zijn om dialoog op te zetten (via diverse toonmomenten), maar de vraag blijft hoe sterk deze jongeren geïnteresseerd zullen blijven in dit thema.

Contact: jos.hermans [at] maasmechelen.be (Jos Hermans) - vzw Tuinwijk 2020, Guillaume Lambertlaan 17, 3630 Maasmechelen