Nerdlab werkt aan inclusieve makerspace

item_left

item_right

Nerdlab werkt aan inclusieve makerspace

Praktijk

Vanuit de projectoproep Sociale Integratie is een belangrijke impuls gegeven aan het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk. Zestien projecten zijn goedgekeurd. Ook Nerdlab diende een project in. Nerdlab realiseert het project “We are makers” in partnerschap met JES, Masala TV en DOK.

Beeld: Nerdlab vzw
 
Nerdlab, Jes, Masala en DOK onderzoeken samen de ideale voorwaarden van een inclusieve en coole makerspace die verschillende gemeenschappen aantrekken kan. Ze gaan hiervoor een traject aan van anderhalf jaar waarbij de partners leren van elkaar, elkaar ondersteunen en samenwerken. Nerdlab is een open collectief van makers die samenwerken aan experimentele ideeën. Ze bouwen installaties en machines. Dat doen ze door te lasercutten, met arduino’s te experimenteren, te 3D-printen… Bovendien is Nerdlab een duurzaam initiatief. Ze maken gebruik van oude dingen om nieuwe creaties te maken. Versleten spelconsoles worden opnieuw gebruikt en nutteloze, losse elementen worden samengebracht in iets nieuw en innovatief.
 

Een plek waar iedereen welkom is

Last but not least organiseert Nerdlab ook workshops en trajecten voor jonge makers om hen kennis te laten maken met technologie en kunst. Nathalie Snauwaert, die het project We are makers coördineert, vertelt over de aanleiding om het project in te dienen: “Maken op zich heeft het potentieel om een gelijkmaker te zijn, want dat is gratis. Maar wat valt ons op? Dat onze community toch wel “white, male and higher educated” is." Vanuit die vaststelling stelde Nerdlab zich de vraag: zijn er drempels in onze organisatie, in de communicatie, in de ruimte, in onze werkvormen of in onze organisatiestructuur en - cultuur waardoor kwetsbare jongeren blijkbaar de weg niet vinden? Hoe kunnen we van Nerdlab een plek maken waar iedereen welkom is en zich ook welkom voelt. We zitten hier met zoveel diversiteit in de buurt, dus we willen ook een spiegel zijn van wat er hier in de buurt zich afspeelt. Daarom zijn we bereid onszelf heruit te vinden. Zelfs bij de naam Nerdlab durven we twijfelen. Vanuit de projectaanvraag sociale integratie willen we deze vragen onderzoeken, vanuit een platformwerking, vanuit organisaties die bijvoorbeeld wel over expertise beschikken in diversiteit.
 

Twee trajecten

Het project bestaat uit enkele experimenten. Het eerste was beatmaking: op vijf opeenvolgende woensdagavonden leren jongeren tijdens de BEAT IT workshop hun eigen beats maken en een eigen song producen, dit met behulp van Ableton software en een drumcomputer. Het tweede experiment bestond uit een medialab: jonge mediamakers maken zelf beelden en audio over en met hun eigen leefwereld. In dit medialab leren jongeren de skills (podcasts, film, fotografie, vlogs, sociale media, grafisch ontwerp, ...) en de tools om originele digitale content te creëren. Kunstenaars/begeleiders van Nerdlab en Piazza versterken hun mediaskills om ze tot een rijke artistieke en digitale context uit te werken.

Masala focust zich op community-opbouw onder jongeren en experimenteert met innovatieve gratis workshops zoals Mojo, Tech Rebels, … Voor het project We Are Makers kwam Bilal Abbas met het voorstel een traject op te zetten rond beatmaking en dus muziek als medium. Nathalie: “Dat is laagdrempeliger dan dat we direct met een 3D-printer afkomen. Muziek hoort bij de jongerencultuur, die willen eigenlijk een beetje meer rappen, beats maken, performen, en dat is natuurlijk ook maken. Bilal heeft dus vijf woensdagnamiddagen geprogrammeerd met twee coaches, Kush Gurung (beatmaker) en Kevin Dopp (muziekproducer) voor de technische en artistieke begeleiding.”

Over jongeren begeleiden

Nathalie dacht in eerste instantie veel bij te leren over hoe jongeren communiceren. Maar in de praktijk leerden ze over veel andere zaken bij. “Wat we ook hebben geleerd, is dat diversiteit ook over de verschillende skills gaat die we in huis hebben. Door die Beat-it hebben we gezien dat er bijvoorbeeld ook in stijl diversiteit is. Als we inspelen op diversiteit in de doelgroep, moet er ook diversiteit zijn onder de begeleiders. Nog een ander leerpunt is cultuursensitiviteit als voorwaarde, zowel bij de coach als bij de organisatie. Zo zijn bijvoorbeeld jongens van Turkse afkomst vaak zijn bezig met identiteit en politiek. Er zijn ook kleine dingen die we niet meteen als drempel hadden gezien. Bijvoorbeeld software dat kost geld. Dus dat kan een barrière zijn. Een facebookgroep werkt eigenlijk niet voor korte projecten, je kan beter met Whatsapp werken. Evengoed moeten we werk maken van netheid en orde in de ruimtes waarin we werken omdat zowel jongens maar vooral ook meisjes daarop afhaken.”

Cocreatieproject

Nerdlab gaat hiervoor een co-creatietraject aan met JES, Masala en DOK. Elk van de partners zet een experimenteel traject voorop waarbij we leren van de jongeren en van elkaar. Samen reflecteren ze over de opgedane ervaringen en trekken daar de nodige lessen uit, die tot nieuwe concrete acties leiden.

Na dit traject worden alle bevindingen in een open draaiboek gebundeld en gedeeld in een praktisch bruikbaar format. De taak van de projectleider bestaat erin het proces zo goed mogelijk te begeleiden, te modereren en bij te sturen. Daarbij horen input en output, individuele acties, tussentijdse evaluaties, toonmomenten, reflecties en tot slot een collectieve eindpresentatie. Door vanaf de start met zelforganiserende ontwikkelteams te werken waarin de verschillende partners, peers, experts en de community samenwerken, creëert Nerdlab een gedeeld eigenaarschap en bepalen ze gezamenlijk de projectdoelstellingen in de vier tracks. Deze manier van leren door samen te doen, past uitstekend binnen de context van een actieve en ‘diverse’ makerspace.

Nathalie: “Het grootste leerproces voor mij is de samenwerking met partners. Het heeft tijd en vertrouwen nodig. Want Masala, Jes en Nerdlab zijn als actoren in de jongerenwerking ook concurrenten van elkaar, hoe je het nu draait of keert. Het grote idee achter co-creatie is dat we alles delen, maar dat vraagt tijd en vertrouwen. Pas als we zonder argwaan leren communiceren over wat de sterktes en zwaktes van ieders organisatie zijn, kunnen we elkaar verder helpen.”