Nieuwkomers in film, kunst en cultuur. Een participatieproject van Cinemaximiliaan.

item_left

item_right

Nieuwkomers in film, kunst en cultuur. Een participatieproject van Cinemaximiliaan.

Praktijk

Begin januari 2018 ging Cinemaximiliaan van start met een driejarig participatieproject waarmee het nieuwkomers actiever wil betrekken bij hun werking. De spil in het project is het projecthuis van Cinemaximiliaan in Molenbeek, dat volop wordt uitgebouwd tot sociaal-artistieke ontmoetingsplaats. Vanuit dit projecthuis creëert men een platform waarop nieuwkomers hun talenten kunnen ontwikkelen in de diverse aspecten van de werking en zet men participatieve filmateliers op waar nieuwkomers en filmprofessionals samen verhalen vertellen door middel van audiovisuele expressie.

Aanleiding van het project

Cinemaximiliaan is een pop-up film platform door en met mensen op de vlucht. Het initiatief van beeldend kunstenaar Gwendolyn Lootens en filmmaker Gawan Fagard begon in september 2015 in het Maximiliaanpark in Brussel met een eenvoudig scherm en een beamer onder een zeil. Dankzij de inzet van de groeiende groep vrijwilligers is Cinemaximiliaan een mobiele 'woonkamer' geworden, een plek van ontmoeting, uitwisseling, debat, en sociaal-culturele integratie.

De werking van Cinemaximiliaan heeft twee luiken: een receptieve werking en artistieke producties. De receptieve werking bestaat uit het organiseren van en toeleiden naar filmvertoningen met debat in bioscopen, filmvertoningen in privéwoningen, filmvertoningen in opvangcentra, tentoonstellingsbezoeken met rondleiding, theaterbezoeken met nagesprek, concerten, etc... Met het tweede luik maakt Cinemaximiliaan zelf filmproducties maar ook muziekprojecten, tentoonstellingen, etc. Via het participatieproject wil Cinemaximilaan haar doelgroep intensiever betrekken bij beide luiken van de werking.

Doel van het project

Cinemaximiliaan wil nieuwkomers opleiden om actief mee te werken aan de organisatie van evenementen en dit op verschillende niveaus, van administratie tot productie, programmatie en publiekswerking. Daarnaast wil men nieuwkomers ook betrekken bij de lopende audiovisuele en muzikale producties en hen ondersteunen om eigen producties op poten te zetten als zij dit willen.

Wat houdt het project concreet in?

Het participatieproject van Cinemaximiliaan bestaat uit 4 onderdelen. Niet toevallig zet het participatieproject allereerst sterk in op de invulling van het projecthuis in Molenbeek. Cinemaximiliaan wil nieuwkomers en vluchtelingen het gevoel geven dat ze thuis zijn en hun ding kunnen doen. Het huis moet niet alleen slaapplaats bieden aan een 20-tal mensen, maar ook 80 mensen kunnen ontvangen voor publieke evenementen. Het huis wordt een plaats van geborgenheid, ontmoeting en creatie van waaruit de stap naar de samenleving gezet kan worden. Als tweede onderdeel van het project worden in de polyvalente ruimte van het projecthuis workshops, ateliers en participatieve audiovisuele producties opgezet. Hiervoor is een polyvalente filmset voorzien met alle basisuitrusting om vanuit verhalen van deelnemers korte films te maken. Het participatieproject investeert ook in loopbaanondersteuning en stagemogelijkheden waardoor nieuwkomers worden voorbereid op de arbeidsmarkt. De opbouw van vaardigheden rond cultuurparticipatie staan hierbij centraal. Tot slot wil men individuele projecten van nieuwkomers rond film, kunst en cultuur ondersteunen op financieel, productioneel of artistiek vlak. Hiervoor werkt men nauw samen met partners en individuen uit het brede culturele netwerk van Cinemaximiliaan.