Ons Theater - Ons gedacht vzw - Lier

item_left

onsgedacht_lier_onstheater

item_right

Ons Theater - Ons gedacht vzw - Lier

Praktijk

In Lier loopt een theaterproject met kansarmen. Dit project is ingebed in het project Kunst-Proeven van ons Gedacht vzw. Het is een samenwerking tussen Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie, de Academie voor Muziek, Woord en Dans en Ons Gedacht. Eind juni 2011 werd op het Waterfestival 'Het Aanzoek' gespeeld. Op 23 september 2011 stond de tweede productie op de planken: 'Van hier naar ginder en terug'.

Jenne: "Het stuk is een collage van momenten die zich afspelen in een wassalon. Onbekenden confronteren elkaar met hun dromen, wensen, angsten en verlangens. Het wassalon wordt een schuiloord, een plaats van bezinning, een plaats waar roddels ontstaan, waar informatie wordt ingewonnen en waar zelfs wordt gedeald. De gebeurtenissen in het wassalon zijn een dwarsdoorsnede van een wereld die velen niet kennen en die daarom ook dikwijls verkeerd begrepen wordt."

Daan: "Als dramaturg wilde ik gewoon boeiend theater maken. Als ik met 'echte' acteurs had gewerkt, was ik op precies dezelfde manier tewerk gegaan. Wellicht hadden we dan minder lang moeten repeteren, maar was het materiaal minder interessant geweest. Ik wil dat het publiek eerst geniet van de voorstelling en zich dan pas bedenkt dat deze door kansarmen wordt gespeeld."

Daan: "Wat veel mensen doet veranderen, is erkenning. In het proces was ik vooral geboeid door de evolutie van de groepsleden, de manier waarop ze veranderden en dikwijls zichzelf ontsloten. En misschien is dit de uiteindelijke reden waarom ik met deze groep wil doorgaan. Merkwaardig wat theater met mensen kan doen. Iemand vertelde dat dit de eerste activiteit is in zijn leven waar hij zich kan aan optrekken."

Contact: kim.tops [at] samenlevingsopbouw.be (Kim Tops) - Ons Gedacht vzw, Kluizenstraat 37 - 2500 Lier