Op zoek naar de zevenslaper - Art 27 vzw - Hasselt

item_left

Berenhuis

item_right

Op zoek naar de zevenslaper - Art 27 vzw - Hasselt

Praktijk

'Op zoek naar Zevenslaper' is een project waarbij Art 27 de buurt meer wil betrekken op de bestaande werking van Het Berenhuis en de buurtbewoners laat kennismaken met deelnemende kunstenaars. Het Berenhuis is een unieke en speelse belevingswereld, waarin met zo weinig mogelijk middelen zoveel mogelijk prikkels geactiveerd worden. Het is een opstapje om, met je gezin of vrienden, te genieten van kunst en cultuur en om andere talen te leren kennen.

Het project bestaat uit een permanent toegankelijke avonturenroute: een beleef–wandeling vol kijk-, luister-, lees- en vertelplezier in de (nabije) omgeving van Het Berenhuis. Doelgroep van dit duurzame resultaat zijn gezinnen met kinderen.

Het Berenhuis is een beleefruimte voor kijk-, (voor)lees- en vertelplezier. De vormgeving en werking is gebaseerd op het drietalige kunstkijk- en leesboek 'Ik zag twee beren' (NL, FR, TR). 

Via het parcours kunnen deelnemers de buurt verkennen in de geest van Het Berenhuis :

  • kunstwerken op verschillende plaatsen van de route ( in tuinen, achter ramen…) in overleg met de buurtbewoners en kunstenaars
  • verhaal elementen op verschillende plaatsen van de route in overleg met buurtbewoners en kunstenaars
  • audio installatie om het verhaal te verlevendigen ( in verschillende talen) met publieksinteractie via scan-techniek en barcodes

Met stip:

  • Zeer hoog participatief karakter: buurtbewoners zijn zeer sterk betrokken bij het project, zowel bij de voorbereiding als bij het verdere verloop en de evaluatie. Kunstwerken staan op hun stoep, oprit of in de tuin.
  • Via het contact met de kinderen worden contacten gelegd met de ouders (kinderen maken kunstwerkjes voor het parcours en hun ouders komen kijken, worden uitgenodigd voor andere evenementen van het 'Berenhuis').
  • Deelnemers aan het project en buurtbewoners kunnen aanbevelingen doen voor de verbetering van het project of zelf voorstellen doen. Deze worden in acht genomen en eventueel geïntegreerd in het project. 
  • Op het parcours zijn verschillende leespunten/kunstwerken. Bij de planning van het parcours werd rekening gehouden met de locatie van die punten, zodat zij tevens ook dialoog en ontmoeting kunnen stimuleren. Zo worden bijvoorbeeld een seniorenwijk/rusthuis en een school in het parcours geïntegreerd.
  • Het project is zeer flexibel en het parcours past zich voortdurend aan aan nieuwe ideeën, de veranderende omgeving en voorstellen van buurtbewoners. 
  • Er zijn zowel begeleide wandelingen langs het parcours (voor scholen of naschoolse opvang) als de mogelijkheid om het parcours individueel te doen. De drempel is daardoor bijzonder laag. 
  • Project kreeg voldoende aandacht op de website, TV Limburg en tijdschrift 'Klasse'. Er komen nu soms scholen uit Beringen, Hasselt en Antwerpen.

Contact: info [at] ikzagtweeberen.com (Herwig Nulens) - Art 27 vzw, Bergstraat 49, 3500 Hasselt