Opleiding ervaringsdeskundige - Pasform - Tienen

item_left

foto(c)pasform_vzw

item_right

Opleiding ervaringsdeskundige - Pasform - Tienen

Praktijk

De opleiding ervaringsdeskundige is een vormingstraject mét en voor personen met een verstandelijke beperking. Het doel is te bouwen aan een inclusieve samenleving. Daarbij is elkaar leren kennen en elkaar begrijpen belangrijk. Ervaringsdeskundigen zijn personen die iets vertellen over een onderwerp omdat ze het zelf meemaken of ooit meegemaakt hebben. Het zijn personen die graag hun ervaring delen met anderen. Ze doen dit niet zomaar, maar wel omdat anderen van hun ervaring kunnen leren. 

foto(c)pasform_vzw

De opleiding is gespreid over 20 donderdagen doorheen het jaar. Personen met een verstandelijke beperking leren vormingen geven over hun verstandelijke beperking. Ze denken na over zichzelf en hun eigen ervaringen, ze vertellen hun ervaringen aan elkaar en luisteren naar elkaar. Ze vormen zich een mening rond een bepaald onderwerp, leren om stevig in hun schoenen te staan en te praten voor een groep.

Deze opleiding kwam tot stand in samenwerking tussen Pasform en CVO sociale school Heverlee. Met steun vanuit het participatiedecreet vondt deze opleiding in 2016 voor de eerste keer plaats. De ervaringsdeskundigen gaven vorming aan de vrijwilligers van de CM, het zorgpersoneel van de Voorzorg, ze maakten opdrachten in de Sociale School van Heverlee, individuele opdrachten voor Inter vzw en ze spraken voor een groot publiek op het Disability Filmfestival in Leuven. Op 1 juni 2017 ontvingen zeven deelnemers hun getuigschrift.

In het najaar van 2017 starten 2 nieuwe opleidingen, eentje in Heverlee en een in Hasselt. De opleiding gaat telkens door op de campus van de hogeschool. Af en toe werken de ervaringsdeskundigen samen met de studenten opvoeders en studenten maatschappelijk werk.