Premier Atelier - Een dans- en theaterkamp voor kinderen van asielzoekers

item_left

item_right

Premier Atelier - Een dans- en theaterkamp voor kinderen van asielzoekers

Praktijk

Het participatieproject 'Premier Atelier' is een dans- en theaterkamp voor kinderen van asielzoekers uit Gent. Tijdens de krokus- en herfstvakantie krijgen zij vijf dagen lang dans- en theaterworkshops. Vzw De Conventie werkt hiervoor samen met jeugdtheaterhuis Larf! en vzw De Tinten, een vrijwilligersorganisatie die hulp biedt aan vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf in Gent.

De noodzaak
Elke vakantie merken de medewerkers van De Tinten dat de kinderen die ze begeleiden, verloren lopen zonder de dagdagelijkse structuur van een schools systeem. De kinderen lopen rond op straat, vervelen zich en wachten elk op hun eigen manier totdat ze opnieuw naar school kunnen. Tijdens de zomervakantie zorgt De Tinten ervoor dat kinderen mee kunnen op kamp. Tijdens de krokus- en herfstvakantie is er momenteel nog geen vrijetijdsaanbod. Omdat de aansluiting met het Gentse vrijetijdsaanbod heel moeilijk is voor deze kinderen, organiseren De Conventie en Larf! dit participatieproject specifiek voor kinderen tussen 6 en 9 jaar. De Tinten deed hiervoor een rondvraag naar interesse bij de kinderen en velen bleken enthousiast.

De doelstellingen

  • Premier Atelier is een eerste kennismaking met dans en theater
  • Premier Atelier wil kinderen hun talenten, creativiteit en verbeelding laten ontdekken
  • Premier Atelier geeft kinderen een eigen taal
  • Premier Atelier is een uitzonderlijke en veilige ontmoetingsplek
  • Premier Atelier wil een drempelloze vrijetijdsbesteding zijn voor kinderen van asielzoekers
  • Premier Atelier wil kinderen van asielzoekers doen doorstromen naar de reguliere werking van Larf!

Het concept

In de herfst- en krokusvakantie organiseert Larf! jaarlijks het 'Petit Atelier', een theaterkamp voor een 8-tal kinderen tussen 6 en 9 jaar. Het project 'Premier Atelier' houdt in dat op hetzelfde tijdstip en op dezelfde plek, nl in het theaterhuis van Larf!, nog een kinderkamp doorgaat. Voor dit atelier worden specifiek kinderen aangesproken door De Tinten. Een vrijwilliger van De Tinten maakt zich vrij om het project actief te ondersteunen, kinderen ervoor warm te maken en de kinderen tijdens de eerste dagen van het kamp te brengen, begeleiden en weer thuis te brengen. Dit gebeurt samen met één van de docenten van De Conventie, die ook deeltijds werkzaam is bij Larf!. Op die manier gebeurt de overstap heel geleidelijk. De keuze om beide groepen kinderen gelijktijdig de ateliers te laten volgen is heel bewust. Ze hebben samen pauze, kunnen samen spelen en op het einde van de week tonen beide groepen aan elkaar wat ze die week hebben gedaan. Alle ouders en gezinsleden worden hiervoor uitgenodigd. Vanaf 2017 is het de bedoeling dat kinderen die het 'Premier Atelier' gevolgd hebben, kunnen doorgroeien naar het 'Petit Atelier', waarna een doorstroom naar de wekelijkse atelierwerking mogelijk is.

Enkele vragen voor Oliver Roels en Charlotte Dhaenens van De Conventie over het project 'Premier Atelier':

Is het geen te hoge drempel om de ateliers meteen bij Larf! te laten doorgaan?
"De nodige veiligheid hebben we gezocht en kunnen verzekeren doordat de aanspreekpersoon van De Tinten, die de kinderen goed kent, meewandelde van De Tinten naar Larf!. Dit gebeurde samen met de begeleiders van De Conventie. Na de tweede dag was deze begeleiding niet meer nodig en was het vertrouwen gewekt. Vanaf dat moment werden ze ook naar Larf! gebracht door de ouders. Dat is heel goed verlopen." 

Is het gelukt om de ouders naar het toonmoment te krijgen?
"Dat is ongelooflijk goed gelukt. Elke ouder was er. Dat is echt de verdienste van De Tinten. Op vrijdag is er elke week voedselbedeling om 16u30. Ons toonmoment was ook om 16u30. De Tinten voorzag begeleiding van hun plek naar Larf!. De Tinten heeft echt een goede ouderwerking. Zij hebben ook de gezinnen en kinderen voor het 'Premier Atelier' geselecteerd en doorverwezen. Hun aandeel is echt niet te onderschatten. Doordat zij zo'n warme werking hebben, is dit project tot nu toe geslaagd. De Conventie en Larf! zouden dit nooit alleen kunnen realiseren. We zijn nu ook zeker dat alle ouders de plek van Larf! kennen."

Hoe verliep het contact met de andere kinderen van het 'Petit Atelier'?
"Dat viel heel goed mee. Misschien doen we daar soms krampachtiger over dan nodig. 's Middags werd er samen gevoetbald op het pleintje en speelden ze spelletjes. Kinderen van die jonge leeftijd maken daar echt geen punt van." 

Wat is het verschil tussen het 'Petit Atelier' en het 'Premier Atelier' precies?
"Dat verschil is niet groot. Er wordt in beide ateliers heel erg op maat gewerkt, vanuit de leefwereld en de talenten van de kinderen. Dat is eigen aan de manier van werken bij Larf!. Doordat er in het Premier Atelier kinderen met verschillende culturele achtergrond aanwezig zijn, krijg je ook een diverse input natuurlijk. Zo was er een meisje dat heel graag zingt en die een Tsjetsjeens slaaplied bracht tijdens het toonmoment. Bij het 'Premier Atelier' zorgden we er wel voor dat de aanpak minder talig was en was de deelnemersgroep minder groot. En de begeleiders hebben meer ervaring en competenties in het omgaan met jongeren met diverse attitudes dan de 'reguliere' docenten van Larf!. Zo hebben we sommige jongeren aangeraden om volgend jaar nog eens naar het 'Premier Atelier' te komen omdat we voelen dat ze nog niet klaar zijn om de overstap te maken. Dit heeft dan meestal niet te maken met talent of goesting, maar wel met attitudes zoals het functioneren in een groep of het luisteren naar richtlijnen. Voor andere kinderen is het dan weer perfect mogelijk en voelen we ook aan dat het echt gaat lukken om hen te laten doorstromen."

Noot: De Conventie organiseert in samenwerking met De Kopergietery ook inclusieve dans- en theaterateliers voor kinderen met een beperking. Meer info vind je op de website van De Conventie.