RWDM Girls

item_left

item_right

RWDM Girls

Praktijk

Deze voetbalclub voor meisjes is ontstaan in de schoot van Buurtsport Brussel, een vzw die actief is in de Brusselse wijken om jong en oud aan het sporten te krijgen, om sport ook in te schakelen als middel (tot ontmoeten, maatschappelijke integratie, talentontwikkeling,…) en die inspeelt op noden.

Ramzi is al vijf jaar actief als sportanimator in Molenbeek. Enkele meisjes waren heel erg geïnteresseerd in voetbal. Hij ging samen met hen op zoek naar een geschikte club. In Anderlecht werden niet alle meisjes toegelaten, enkel de allerbesten. Ramzi stapte naar een lokale club met de vraag om een meisjesploeg op te richten. En zo geschiedde, een grote groep meisjes startte hun voetbalcarrière in de club. De vraag werd al snel groot, zowel naar competitie als voetbal op recreatief niveau. De club stond echter niet te popelen om de meisjesvoetbal uit te breiden, ze hadden immers niet genoeg terreinen ter beschikking. Ramzi startte met zijn enthousiaste meisjes een eigen club. En zo werd FC Molenbeek Girls geboren, een club voor en door meisjes. In 2016 fuseerde de club met RWDM, waardoor de club vandaag RWDM Girls noemt. 

Ondertussen is de club een gevestigde waarde in de wijk en nemen meisjes uit diverse gezinscontexten deel. De sociale mix is groot. Voetbal blijft enorm populair en de vraag blijft groot. Dat is vooral te danken aan de positieve mond aan mond reclame en de impulsen vanuit de voetbalbond rond voetbal voor meisjes en vrouwen. De meisjes zijn momenteel te jong om zelf een trainersrol op te nemen, maar in de toekomst wilt de club hier actief op inzetten. Momenteel zijn er voornamelijk mannelijke trainers, maar de club streeft naar een 50% vrouwelijke trainers.

De club heeft bijzondere aandacht voor de ouders en de betrokkenheid van ouders. Elk jaar zijn er oudercontacten en het jaarlijkse slotfeest met filmpjes van alle spelers wordt enthousiast onthaalt. Die blijvende aandacht voor ouders is bijzonder belangrijk. Naast sportieve doelstellingen streeft de clubs immers naar sociale doelstellingen: deelname van iedereen, actieve betrokkenheid van meisjes en hun netwerk, inzetten op de sociale ontwikkeling, werken een open sportclub. Verscheidenen meisjes nemen een rol op als afgevaardigde, als scheidsrechter.

De club is ontstaan vanuit een specifieke vraag en probeert de toegankelijkheid zo laag mogelijk te houden: een laag inschrijvingsgeld (50% lager dan in de doorsneeclub), oplossing voor drempels, meisjes met een hoofddoek mogen deelnemen. Tijdens wedstrijden is dit niet toegestaan, maar een muts is een goed alternatief. Ramzi gaat steeds op zoek naar oplossing voor uitdagingen die zich stellen. Zo klopte hij aan bij de bond om het voetballen met een hoofddoek bespreekbaar te maken.

Ramzi gaat ook praten met ouders die minder staan popelen om hun dochter te laten voetballen. Hij probeert op die manier het stereotiepe beeld te wijzigen: voetbal is voor iedereen. Het zijn kleine stappen om de culturele patronen in de wijk te doorbreken, meisjes aan de bal! Ramzi zet ook sterk in op rolmodellen in de wijk, ambassadeurs voor de sportclub die iedereen bewust maakt van het belang van sport en voetbal in het bijzonder.

De sterkte van de club is het netwerk en een sterke trekker. De club wordt omringd door professionele krachten die vanuit de VGC-sportdienst ondersteuning geven. Daarnaast kan hij rekenen op de steun van de lokale schepen van sport. Ook de VGC speelt een belangrijke rol in het verhaal, zij hebben aan buurtsport Brussel de opdracht gegeven om dergelijke clubs groeikansen te geven. Dit zijn clubs die ontstaan van onderuit die inspelen op doelgroepen en de stedelijke realiteit. RWDM Girls neemt een bijzondere positie in, het voldoet aan alle kenmerken van een reguliere club maar is sterk verwezen met een professionele sportorganisatie en de wijk. Op die manier maakt de club een unieke combinatie tussen het sociale en het sportieve. 

RWDM Girls is een initiatief ontstaan vanuit een organisatie die vertrekt uit de realiteit van Brusselse wijken. De club worden gedragen door de wijkbewoners, de meisjes en de verschillende partners. FC Molenbeek gaat om met de diversiteit zonder ze te problematiseren en probeert als club een pilootrol te spelen in de connectie van een sociale sportclub en de brede sportsector. Dit resulteert in erkenning die ook UEFA niet is ontgaan. De club won in 2016 de prestigieuze Eufa Grassroots Award.