Sociale sportclubondersteuning voor buurtsportclubs - Brussel

item_left

item_right

Sociale sportclubondersteuning voor buurtsportclubs - Brussel

Praktijk

Buurtsport Brussel is een sociaal sportieve organisatie in Brusselse wijken. De organisatie creëert en optimaliseert sportkansen en zet mensen, in het bijzondere kansengroepen, aan tot een regelmatige sportbeoefening op lange termijn. Daarnaast zet buurtsport in op het creëren van kansen voor mensen met beperkte tewerkstellingskansen, onder andere met het opleidings - en tewerkstellingstraject 'buurtsportwerker'. Vanuit de noden en behoeften in de wijk ontwikkelt buurtsport een aanbod op maat. Hieruit zijn 7 buurtsportclubs ontstaan. 

Het project loopt parallel met de opmaak van het nieuw beleidsplan van de VGC en wil op deze manier mee vorm geven aan de invulling van verenigingsondersteuning vanuit de sportdienst. Buurtsport Brussel bouwt verder op de ervaring van de proeftuin ‘sport in grootsteden’ waar sociale verenigingsondersteuning centraal stond.

De focus van het eenjarig project ligt op de buurtsportclubs. Enerzijds ontwikkelt buurtsport een sociaal gericht vormingspakket op maat en netwerkmomenten voor de clubs. Anderzijds bouwt buurtsport Brussel een visievorming uit en maakt de vertaalslag naar eigen organisatie, sector en beleid. Het project werkt op club-, organisatie- en beleidsniveau en stelt volgende doelstellingen voorop:

  • omkadering van de buurtsportclubs
  • korte en lange termijnoriëntatie
  • tools en inhoudelijke begeleiding mbt de sociale rol van de sportclub
  • inbedding in een breed netwerk
  • uitbouwen van het concept ‘sociale sportclubondersteuning’