SPORT EN DIVERSITEIT - Antwerps minderhedencentrum de8 - Antwerpen

item_left

item_right

SPORT EN DIVERSITEIT - Antwerps minderhedencentrum de8 - Antwerpen

Praktijk

Sport en diversiteit is een project opgezet door het Antwerps minderhedencentrum de8 in samenwerking met Bloso, ISB, VSF, stadslabo Jes en vzw Antwerpen Sportstad. In oktober 2010 werd een studiedag rond het thema ‘sport en diversiteit’ opgezet waarbij verschillende sessies rond praktijk, beleid en onderzoek aan bod kwamen. Daarnaast werden provinciale info-avonden opgezet voor sportclubs en -federaties waarbij een praktijkverhaal werd toegelicht en in dialoog knelpunten en mogelijkheden gepresenteerd werden.

Aanvullend op deze actie’s werd de website www.sportendiversiteit.be opgezet als ondersteuning voor sportclubs en professionele ondersteuners. De website fungeert als informatie-kanaal en vragen/antwoorden rond het thema diversiteit en verwante onderwerpen. Je vindt er tools, tips en praktijkvoorbeelden.