Sport en mensen met een verslavingsachtergrond. Participatieproject.

item_left

item_right

Sport en mensen met een verslavingsachtergrond. Participatieproject.

Praktijk

De Sleutel is een organisatie die zich richt naar mensen met drugproblemen en risicogroepen. Dit doen ze met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen. Als gevestigde waarde in de gezondheidszorg heeft de organisatie ook al wat ervaring opgebouwd rond sport. Dit heeft de organisatie ertoe aangezet om een participatieproject in te dienen waarbij sport wordt gebruikt als middel tot competentie-en attitudeversterking in de sociale werkplaatsen van Antwerpen en Gent. Hier krijgt hun doelgroep de kans om via sport leerervaringen op te doen die later ook in de arbeidsmarkt van pas kunnen komen.

Via het participatieproject werden er middelen gevonden voor een participatiemedewerker die dit proces in goede banen kan leiden. Hij heeft de taak om sportieve situaties te creëren waarbij attitudes en competenties kunnen worden vastgesteld, getraind en geëvalueerd. Methodiekontwikkeling is daarbij een taak, maar het is even belangrijk om de juiste infrastructuur en praktische en organisatorische begeleiding te vinden.

Daarnaast is het ook een doel van dit project om een intermediaire sportclub op te starten, want het blijkt voor velen uit de beoogde doelgroep niet gemakkelijk om aansluiting te vinden met de reguliere sportclubs. Daarom wordt in een eerste fase zelf een sportclub opgestart. De doelgroep wordt hierbij zoveel mogelijk betrokken en gestimuleerd tot actieve participatie. Eens deze structuur is opgezet, zal de participatiemedewerker zich geleidelijk terugtrekken bij de organisatie, maar blijft hij beschikbaar voor ondersteuning.  De participatiemedewerker geeft daarbij ook informatie over het reguliere aanbod.