Stadspiraten - Bougie vzw - Gent

item_left

foto(c)cultuurnet

item_right

Stadspiraten - Bougie vzw - Gent

Praktijk

Stadspiraten is een project dat bruggen bouwt tussen de cultuursector en de jeugdwelzijnssector. Het werd ontwikkeld door Bougie vzw in samenwerking met Cultuurnet Vlaanderen. Het project 'Stadspiraten' is erop gericht om maatschappelijk kwetsbare kinderen die drempels ervaren met betrekking tot cultuurparticipatie beter te bereiken. Zo kunnen kinderen die thuis op vakantie zijn én in familieverband niet zo gauw aan cultuur doen, tijdens de zomer toch een cultuurverrijkende ervaring opdoen in een niet-schoolse context.

Een cultuurhuis gaat hiervoor een intensieve samenwerking aan met een intermediaire organisatie, namelijk het jeugdwelzijnswerk. Deze samenwerking wordt eventueel gecoördineerd door een lokale jeugd- of cultuurdienst. Het initiatief kan door elk van deze partners genomen worden. Kinderen uit stadswijken gaan in jeugdwerkverband op zoek naar De Schat van Vlieg, de zomeractie van Cultuurnet. Na een erfgoed- en  kunsteducatieve zoektocht in hun wijk (onder begeleiding van de jeugdwerkers), brengen ze een bezoek aan een erfgoedinstelling in hun eigen stad. Daar krijgen ze een rondleiding op maat.

In 2011 en 2012 werkte BOUGIE een proefproject uit in Gent, Antwerpen, Aalst en Genk. Hiervoor werkten ze samen met vzw Jong, STAM, Kras Jeugdwerk vzw, Museum Plantin Moretus, Jeugddienst Aalst, Stedelijk museum Aalst, Netwerk, vzw Gigos en Manifesta. De editie van 2013 ging door in 7 Vlaamse steden en gemeenten. In 2014 kon CultuurNet Vlaanderen samen met Bougie vzw aan 86 UiTgemeentes een begeleidingstraject aanbieden rond dit project. Er werd een Stadspiratenspel gemaakt: een kaartspel om op stap te gaan in de eigen buurt. Aan de hand van deze kaartenset maken jeugdwerkers een zoektocht in de wijk, die de kinderen voorbereidt op een bezoek aan het cultuurhuis. In 2015 werd een DIY-handleiding ontwikkeld en extra kaarten rond het thema 'klank'. In 2016 werd dit project op gelijkaardige manier verder gezet. In 2015 en 2016 werd ook telkens een inspiratiedag georganiseerd voor geïnteresseerde cultuurhuizen, UiTgemeentes én jeugdwerkers.