Stap je mee? - Psylos - Leuven

item_left

foto (c) Psylos

item_right

Stap je mee? - Psylos - Leuven

Praktijk

De voorbije twee jaren hebben Psylos vzw en haar clubs Stap je mee? ontwikkeld. Stap je mee? is een uniek wandelproject dat voor en door mensen met een psychische beperking werd ontwikkeld. Reeds in 2011 ontstond het idee van het uitwerken van een wandelproject op maat van de doelgroep. In eerste instantie klonk de vraag naar een echt laagdrempelig beweegaanbod voor mensen met een – voornamelijk langdurige – psychische beperking steeds luider. De drempel tot het bestaande sport- en beweegaanbod (zowel binnen Psylosclubs als in het reguliere sportmilieu) bleek vaak te hoog, waardoor mensen met een psychische aandoening de weg niet vonden of snel afhaakten.

Binnen de sector van de geestelijke gezondheidszorg nam het belang van cliëntenparticipatie verder toe en werd dit een vaste waarde binnen het herstelproces. Psylos erkende de meerwaarde van deze cliëntenparticipatie en wilde dan ook zoveel mogelijk leden betrekken bij het project om enerzijds de slaagkans van het project te doen stijgen (leden weten zelf het beste wat wel en niet werkt) en anderzijds te werken aan eigenwaarde, zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidszin bij de leden. 

Hoe werkt 'Stap je mee?' precies?

Op maat

Stap je mee?-deelnemers leggen eerst een instaptest af waarop hun startniveau bepaald wordt. Hierdoor kan elk van hen wandelen naargelang zijn/haar eigen conditie. Vervolgens stapt men gedurende 10 weken individueel en in groep naar een haalbaar einddoel. Met behulp van een stappenteller en persoonlijke, wekelijkse wandelfiches weten de deelnemers welk aantal stappen ze moeten afleggen en kunnen ze hun evolutie nauwgezet opvolgen.

Stap je mee?-team

Deelnemende clubs stellen een Stap je mee?-team samen dat bestaat uit een clubmedewerker en twee clubleden. Dit team staat in voor de coördinatie en organisatie van het project binnen de club; de promotie van Stap je mee? naar de leden; het informeren, coachen, activeren,… van de deelnemers en de organisatie van een wekelijkse wandeling in groep. Het Stap je mee?-team volgt een opleidingsmodule dat hen voorbereidt op deze taken.

Stap je mee?-box

Om het project vlot te laten verlopen ontvangen de deelnemers een Stap je mee?-box met daarin al het materiaal dat nodig is voor het verloop van het project: materiaal voor het afnemen van de instaptest, wandelfiches, handleidingen, gadgets,… Voor elke deelnemer is er een persoonlijke map voorzien met wandelschema’s en interessante weetjes rond een gezonde levensstijl. De wandelfiches kunnen actief gebruikt worden, het aantal afgelegde stappen per dag kan erop genoteerd worden. Deze map krijgen de deelnemers dan ook als beloning na afloop van het project. In de Stap je mee?-box zitten ook drie workshops rond gezonde levensstijl (gezonde voeding, rookstop en motivatie). Deze workshops zijn eveneens op maat van de doelgroep gemaakt en kunnen vrijblijvend gepland worden tijdens het project.

Deelhebben: hoe pakt 'Stap je mee?' het aan?

Zoveel mogelijk personen met een psychische beperking laten ‘deelhebben’ in Stap je mee? was één van de vooropgestelde doelstellingen van het project. Aangezien Psylos hier nog geen ervaring mee had, was dit een hele uitdaging. De doelstelling werd echter meer dan bereikt door de betrokkenheid van de leden op verschillende niveaus.

In eerste instantie werden leden betrokken in de stuurgroep van het project. Zij hadden zo een stem in de ontwikkeling van het project, testten de gebruiksvriendelijkheid van de stappenteller en de instaptest, namen deel aan het pilootproject en deden hierna ook een evaluatie. Hun inzet was van cruciaal belang om te kunnen inschatten of het project inderdaad op maat van de doelgroep werd gemaakt.

Clubs die vervolgens wilden instappen in Stap je mee? werden verplicht om een Stap je mee?-team aan te stellen waarin minstens twee leden betrokken waren die na het volgen van de Stap je mee?-opleiding de verantwoordelijkheid kregen om het project te doen slagen in de club.

Na afloop van het project binnen de clubs zagen we op verschillende plaatsen wandelgroepjes ontstaan. Door het project waren mensen gemotiveerd om te beginnen wandelen en om te blijven wandelen, een succes! Deze wandelgroepjes worden vaak getrokken door leden uit de Stap je mee?-teams die hun verantwoordelijkheid willen verderzetten. 

Duurzaamheid?

Na afloop kreeg het project een vaste stek in het structurele aanbod van Psylos vzw, met name als een kant-en-klaar pakket waarvan Psylosclubs gebruik kunnen maken.

Clubs kunnen een Stap je mee?-box ontlenen voor een periode van maximaal 13 weken. Hierbij hoort een opleidingsdag die wordt gegeven door een Psylosmedewerker, zodat de clubs zelfstandig aan de slag kunnen met de box. Op deze manier willen we ook in 2015 veel mensen met een psychische aandoening aan het wandelen te krijgen!

Voor de verdere toekomst (vanaf 2016) wordt nagedacht over een mogelijke verspreiding van Stap je mee? naar andere doelgroepen en sectoren. Het Stap je mee?-verhaal wordt dus zeker en vast nog vervolgd…

foto_stap_je_mee_box

Contact: 

Psylos vzw – 016 22 04 15 - stapjemee [at] psylos.be - www.psylos.be/stap-je-mee