START TO SPORT - Antwerps Minderhedencentrum De8 - Antwerpen

item_left

item_right

START TO SPORT - Antwerps Minderhedencentrum De8 - Antwerpen

Praktijk

Start To Sport is een pilootproject van De8 in samenwerking met Buurtsport Oud-Borgerhout dat op 1 maart 2012 van start is gegaan. Samen willen ze allochtone senioren in Borgerhout aan het bewegen zetten. Het project is ontstaan uit een reële nood van de allochtone ouderen en een vraag uit seniorensportfederaties.

Antwerpse 50+’ers van andere herkomst sporten zeer zelden en in Vlaanderen zijn de succeservaringen om deze doelgroep aan het sporten te krijgen op één hand te tellen. Hierin verandering brengen, lukt enkel wanneer je vertrekt vanuit de leefwereld van de doelgroep, rekening houdt met de percepties (en verwachtingen) die er leven rond sporten, met de drempels die zij ervaren, en wanneer je sleutelfiguren en/of autoriteitsfiguren binnen (maar ook buiten) de gemeenschap inzet.

Voor het sportproject hebben we dan ook 4 randvoorwaarden opgesteld:
1.    Het lokale netwerk binnen de etnisch-culturele gemeenschappen staat centraal en draagt het project. Dit is cruciaal voor (a) het betrekken van sleutelfiguren, ambassadeurs, moskeeën en andere partners en (b) het bereiken van de doelgroep en hen toe te leiden naar het beweegaanbod;
2.    ‘Sporten’ wordt verbreed tot ‘bewegen’;
3.    Buurtsport is de structurele partner voor het opzetten van een aangepast beweegaanbod;
4.    Thema- en sectoroverschrijdende werkwijze waarbij we verbindingen leggen tussen (a) sport en gezondheid  (= inschakelen van medische partners om doelgroep te informeren, sensibiliseren en toe te leiden naar het beweegaanbod) en (b) sport en sociale cohesie (= focus op de sociale rol of meerwaarde van sport zodat mensen het bewegen volhouden). 

Het 1e jaar zetten we een pilootwerking op in de wijk Oud-Borgerhout. We maken een behoefteanalyse van de doelgroep, werken een lokaal beweegaanbod op maat van de doelgroep uit (vanaf oktober 2012) en trachten daarnaast interculturaliseringstrajecten op te zetten in het recreatief beweegaanbod van partners uit ons netwerk (2012-2013). Vanuit onze praktijkervaring van het 1e jaar met de pilootwerking in Oud-Borgerhout:

  • verspreiden we in jaar 2 de bijgestuurde werking over verschillende aandachtswijken in Antwerpen en starten we de actieve communicatie van projectrealisaties naar externen;
  • bestendigen we in jaar 3 de bijgestuurde werking in de verschillende aandachtswijken, organiseren een studiedag op Vlaams niveau en verankeren we het beweegaanbod voor Antwerpse 50+’ers met een migratieverleden in het reguliere aanbod van Buurtsport Antwerpen.

Vanaf 22 oktober 2012 start De8 i.s.m. Buurtsport Antwerpen het beweegprogramma op in Oud-Borgerhout. Het beweegaanbod (gescheiden voor mannen en vrouwen) bestaat uit een 1e reeks van 10 lessen en daarnaast richten we ook een wandelgroep voor vrouwen en mannen op (1 maal per week).

Contact: De8 vzw – Antwerps integratiecentrum - Van Daelstraat 32, 2140 Borgerhout