S(UP)PORT! - Wijkcentrum De Kring - Eeklo

item_left

wijkcentrum_dekring

item_right

S(UP)PORT! - Wijkcentrum De Kring - Eeklo

Praktijk

Het project S(UP)PORT! is een vervolg op het HIP-project van Wijkcentrum de Kring. Centraal staat duurzame sportparticipatie van mensen in armoede in clubverband en sensibiliseren van clubs rond armoede. Enerzijds leidt Joke mensen in armoede toe naar aan gepast sportaanbod binnen het rijke verenigingsleven van Eeklo. Joke treedt op als sportbemiddelaar en enthousiasmeert mensen in armoede om aan sport te doen. Ze kent het sportaanbod, werkt samen met de sportdienst en is contactpersoon naar de sportclub. Ze zorgt voor een eerste instap in de club op maat. Er wordt bijvoorbeeld een buddy gezocht in de club. 

Anderzijds werkt Joke samen met mensen in armoede een vorming uit rond sportparticipatie van mensen in armoede om sportclubs te sensibiliseren en informeren over diverse drempels die mensen in armoede ervaren. De vereniging waar armen het woord nemen wil hierbij de nadruk leggen op de psychologische, praktische, sociale, informatieve en culturele drempels naast de financiële. Via de sportraad en briefwisseling worden clubs hierover op de hoogte gebracht. De vorming is ook voor organisaties en geïnteresseerden buiten Eeklo.

Met stip

  • Focus op individuele participatie vanuit een vereniging waar armen het woord nemen is vrij uniek
  • Project gebaseerd op tweerichtingsverkeer: persoon in armoede toeleiden naar een aanbod, de aanbieder informeren om het aanbod toegankelijk te maken voor mensen in armoede
  • Gekoppeld aan een lokaal samenwerkingsverband rond vrijetijdsparticipatie en aan de KomUitpas
  • Binnen de Kring wordt er werk gemaakt van sportparticipatie van volwassenen in armoede
  • De vorming wordt uitgewerkt en gegeven met en door mensen in armoede
  • Uitbreiden van het sportnetwerk van sportdienst naar sportclubs

Contact: Joke [at] wijkcentrumdekring.be (Joke Vermeersch) - Wijkcentrum De Kring, Zuidmoerstraat 136 bus 8, 9900 Eeklo