Theatre Day Productions (Gaza, Hebron, Jerusalem, Ramallah, Palestina)

item_left

item_right

Theatre Day Productions (Gaza, Hebron, Jerusalem, Ramallah, Palestina)

Praktijk

De Arabische naam ‘Ayyam Al Masrah’ komt van de idee dat elk Palestijns kind elk schooljaar toegang tot theater moet hebben zodat kinderen hun eigen stem op een creatieve manier kunnen uitdrukken. De werking van Ayyam Al Masrah zit op 2 sporen. Enerzijds worden stukken gemaakt door professionals die worden gespeeld voor kinderen. Daarnaast worden ook toneelstukken gemaakt en uitgevoerd door kinderen.

Ayyam Al Masrah wil meewerken aan een vreedzame ontwikkeling van Palestina, waar respect is voor de mensenrechten en de bloei van het maatschappelijk middenveld ondersteunen. In de werking verbindt Ayyam Al Masrah zich met het formele onderwijsstelsel en lokale organisaties die met en voor kinderen en jongeren werken.

Theatre Day Productions is ontstaan in het machtsvacuüm in Palestina in 1994. De oprichters, allen met een achtergrond in het theater, keken om zich heen en ontmoetten jongeren die tijdens de eerste Intifada niet naar school waren geweest. Het was in eerste instantie voor deze tieners dat de organisatie werd opgezet. Theater en drama brengen een alternatieve mentale ruimte. 
Individuele expressie in combinatie met groepsdynamiek is het uitgangspunt. 

The Needs of a Mother, 2014. 

‘The Needs of a Mother’ is een tekenfilm gemaakt door leerlingen van de ‘Prep School for Girls’ in Gaza onder leiding van Hanan Hassouna en Mayada Baker, de animatiekunstenaars van Ayyam Al Masrah. De animatiefilm is integraal te bekijken. Ondersteunt door de begeleiders hebben kinderen op basis van de verhalen van leeftijdsgenootjes honderden cartoons gecreëerd, geregisseerd geproduceerd. Ze hebben ook de voice-overs opgenomen bij de filmpjes. honderden cartoons gebaseerd. 

Summer Weeks, 2013.

Verliezen en vinden is het thema van een verzameling van 6 theaterstukken die tijdens de zomervakantie van 2013 gemaakt zijn voor en door kinderen en jongeren. De stukken nemen dierbare dingen onder de loep die kinderen wordt afgenomen tijdens de opeenvolgende oorlogen. Het ligt in de menselijke natuur om dit verlies op te vangen. Zo verbinden de 6 stukken het verlies aan een boodschap van hoop en de kracht van mensen. 

Onder de noemer ‘Losing and Finding’ zijn de 6 stukken getiteld ‘The Room’, ‘The School’, ‘The Friend’, ‘The Tree’, ‘The Shop’ en ‘The Brother’. 

The Room’ gaat van start met een bombardement. Een huis is opgegaan in de vlammen en de slaapkamer van 7 zussen is vernietigd en alle persoonlijke dingen zijn opgegaan in vlammen. De zussen worden opgedeeld en worden opgevangen door verschillende familieleden. Sarah en Samar verblijven bij Mayar, een neef. Sarah is woedend, Samar is nieuwsgierig, en Mayar is wanhopig op zoek naar gezelschap.

In ‘The School’ is de centrale vraag of de school open of gesloten is. Twee jongens gaan naar school. Maar als ze daar aankomen is er geen schoolgebouw meer. Ze besluiten om hun favoriete vakken aan elkaar te onderwijzen, poëzie voor de ene, geschiedenis voor de andere. En dan komt een derde jongen toe die uitgeput, hongerig, misbruikt en gebroken is.

In ‘The Friend’  wordt gekeken naar wat er gebeurd als je beste vriend naar Canada verhuisd. Voor altijd. In een flashback vertellen 3 oude dames het verhaal van hun scheiding als gevolg van migratie destijds en hun pogingen om een nieuwe ‘beste vriendin’ te creëren. 

In ‘The Tree’ zijn alle bomen platgebrand, op eentje na. Drie mannen zonder familie bevinden zich samen onder deze boom en kijken naar het leven zoals het is en wat het ook nog zou kunnen betekenen.
Een jongen is weggelopen van huis waar hij geen privacy heeft. Een man die komt aanlopen is op zoek naar zijn vader die was vertrokken voor een wandeling. Een oude grootvader heeft zijn gezin verlaten omdat ze niet meer naar hem luisteren. 

Met de vader in het ziekenhuis en de moeder die hem daar verzorgt blijft de winkel die in een bombardement werd vernietigd blijft gesloten. In ‘The Shop’ besluiten drie zussen om de winkel weer op te knappen en opnieuw te openen. Ze filmen hun inspanningen om aan hun vader en moeder te tonen wat ze hebben gedaan.

The Brother’ handelt over overlijden van een jongen en het rouwen om dit verlies. De driedaagse rouwperiode voorbij is voorbij voor twee broers die hun oudere broer hebben verloren toen een bom insloeg op hun straat. Tegelijk is deze dag de eerste dag van de rouwperiode voor een buurjongen en klasgenootje dat is overleden. Broers en buurjongens gaan in de marge van de geleden verliezen op zoek naar welke mensen ze willen worden. Hun verschillende opvattingen en persoonlijkheden zijn hierbij de bron voor dialoog tussen de jongens.