Tiens huis voor burgerinitiatieven: Pand 10

item_left

item_right

Tiens huis voor burgerinitiatieven: Pand 10

Praktijk

In Tienen zit een flinke portie burgerinitiatief. Zo is er OpgewekTienen, een open en onafhankelijke burgerbeweging die de samenhorigheid en actief burgerschap in Tienen wil stimuleren. In 2016 lanceerden ze de oproep om een vaste locatie te vinden voor verschillende burgerinitiatieven, waaronder opgewekTienen. Die vraag werd opgepikt door Stad Tienen. In dat kader ging de stad Tienen een overeenkomst aan met de NMBS voor het gebruik van het stationsbuffet.

Het pand zal heringericht en aangepast worden tot ‘Pand 10’, een open huis voor burger- en buurtinitiatieven waaruit onder meer een buurtwerking in de stationsomgeving kan groeien. In ‘Pand 10’ kunnen groepen en initiatieven terecht voor praktische ondersteuning: het delen van tips en kennis, doorverwijzen naar de juiste instanties, vergaderruimte …

Pand 10 vormt tot 2019 een tijdelijke invulling voor het vroegere stationsbuffet van Tienen en wordt gerund door vrijwilligers. Verschillende lokale burgerinitiatieven huizen er in samen: van opgewekTienen, Tienen Helpt, Repaircafé Tienen, TienenTroef, de Klimaatalliantie, de Fietsersbond, Buurtcomité De Mulk tot de jeugdwerking van Erm ‘n Erm. Samen zetten we initiatieven op die de samenhorigheid versterken, burgerschap en duurzaamheid promoten en de stationsomgeving doen herleven. Op 29 juni ’17 zijn de sleutels van het stationsbuffet aan opgewekTienen overhandigd. Vanaf dan kunnen de samenwerkende verenigingen starten met de transformatie van de ruimte tot ‘Pand 10’.