Toegankelijkheid van Britse musea en monumenten

item_left

foto_tate_touch_tour

item_right

Toegankelijkheid van Britse musea en monumenten

Praktijk

In een documentaire tonen twee Britse musea hun toegankelijke rondleidingen voor mensen met een handicap. We zien de werking van het Tate museum in Londen en het Attenborough Arts Centre in Leicester. We krijgen voorbeelden van sterk gepersonaliseerde en heel tactiele rondleidingen die mikken op de eigen beleving en op de eigen ontdekkingstocht van mensen met een handicap.

Ook The National Trust, een stichting die meer dan 300 historische sites beheert, werkt aan de toegankelijkheid van haar patrimonium. Een artikel op Disability Arts International gaat dieper in op het veranderingsproces dat de stichting hiervoor doormaakt. Het opstarten van lokale adviesraden blijkt hierbij een duurzame en invloedrijke ingreep.