vzw Kunstbaan - Kunst en maatschappelijk ondernemen

item_left

(c) kunstbaan.be

item_right

vzw Kunstbaan - Kunst en maatschappelijk ondernemen

Praktijk

KunstBaan organiseert kunstprojecten voor mensen met een mentale beperking bij bedrijven die kiezen voor een creatieve, inspirerende werkomgeving en daarbij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid wensen op te nemen. Na afloop van het project worden de kunstwerken en de talenten van de deelnemers zichtbaar gemaakt in het bedrijf zelf.

KUNST DOOR IEDEREEN, KUNST VOOR IEDEREEN

Brede cultuurparticipatie is een belangrijke doelstelling in het hedendaagse kunstencircuit. Zo ook voor vzw KunstBaan. Creatieve ontplooiing werkt inspirerend, creatief samenwerken zorgt voor respect, culturele projecten zorgen voor ontmoeting, aanschouwing zorgt voor bewondering van andermans talenten. KunstBaan zet de artistieke talenten van mensen met een mentale beperking in de kijker in een vernieuwende context, in de bedrijfswereld. Het publiek reikt verder dan het kunstencircuit. Net omdat de creaties vertrekken vanuit de identiteit van het bedrijf waar ze te gast zijn, is het publiek meer dan ooit betrokken. Niet enkel bij de kunstwerken, maar ook bij de makers, bij het creatieproces, bij het verhaal dat ze vertellen, bij het materiaal waaruit ze zijn opgebouwd, bij de sokkels waarop ze steunen, bij de kaders waarin ze hangen.

MEER DAN KUNST

De sociale sector brengt vandaag de sociale inclusiegedachte onder de aandacht, waarbij persoonlijke (creatieve) ontplooiing, ontmoeting en zich bevinden in het reguliere (werk)circuit van groot belang zijn. Naast de artistieke invulling van de projecten ligt de klemtoon dan ook op een onvergetelijke, unieke totaalervaring waarbij sociale interactie en leren doorheen ervaring en waarneming centraal staan. De samenwerking met bedrijven opent voor de KunstBaan-teams de deuren naar het reguliere circuit en het vaak indrukwekkende productieproces dat meestal niet voor het grote publiek toegankelijk is. Tegelijk kunnen de deelnemers op deze plek werken aan iets waar zij terecht trots op zijn, en waarvan zij weten dat het bedrijf hun talenten zichtbaar zal maken. 

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Moderne bedrijven met visie beseffen dat ze een maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen. In het bedrijf maar ook daarbuiten. Zij willen verantwoordelijkheid opnemen voor de samenleving rondom hen. KunstBaan wil bedrijven de kans geven een sociaal project te ondersteunen dat aansluit bij hun kernactiviteit en op die manier maximale betrokkenheid verwezenlijken. 

Bedrijven kiezen voor een aangename, creatieve, artistieke werkplek voor zijn werknemers. Waarom hier geen maatschappelijke boodschap aan koppelen? Zoals de kunstwerken het resultaat zijn van een sociaal project met interactie tussen mensen met een mentale beperking en de medewerkers van het bedrijf, dragen zij ook een sociaal verhaal. Zo zal, ook na de komst van het KunstBaan-team, het kunstwerk dat uit het project is ontstaan, zonder twijfel een hartelijke en inspirerende werking hebben. 

Als vereniging wil KunstBaan ook andere maatschappelijke uitdagingen niet uit de weg gaan. Ze schrikken er niet voor terug om te kijken of de afvalstroom van de klant zich leent tot creatieve recyclage. Zo zijn de creaties nog meer verbonden met de core business van de bedrijven.