Wisper en AIF brengen mensen in contact met kunsteducatie. Een participatieproject.

item_left

item_right

Wisper en AIF brengen mensen in contact met kunsteducatie. Een participatieproject.

Praktijk

WISPER, AIF+ (koepel voor interculturele verenigingen) en de Dienst Diversiteit en Gelijke Kansen van de stad Leuven werken samen om volwassenen van etnisch-cultureel diverse origine in contact te brengen met kunsteducatie.

WISPER is een kunst educatieve organisatie die doorheen de jaren veel ervaring opbouwde inzake het aanbieden van actieve kunsteducatie aan volwassenen. In dit project focussen ze zich specifiek op een etnisch-cultureel divers publiek. Voor deze doelgroep brengen ze vragen in kaart, verlagen ze drempels en bieden ze een actieve introductie in kunst aan. Van daaruit willen ze vervolgens de doorstroom naar het reguliere aanbod van WISPER bevorderen. Een bijkomende doelstelling binnen dit project is dat kunstenaars-nieuwkomers ingeschakeld worden als gastdocent in dat aanbod. Via hen komt dus ook het huidige publiek in contact met andere culturele referentiekaders. 


Dit project is voor WISPER vooral een ontwikkelingsruimte die ze nodig hebben om diverse publieken beter te leren kennen en er een aanbod voor te ontwikkelen. Vanuit die knowhow willen ze hun aanbod bijsturen, aanpassen en dat op structurele wijze. Het project focust in eerste instantie op Vlaams Brabant maar zal veel inzichten opleveren die over de gehele landelijke werking van WISPER kan benut worden. Op langere termijn kunnen ze zo drempels verlagen in hun aanbod voor een etnisch-cultureel divers publiek. Hen toeleiden (indien nodig eerst via een exclusief aanbod) naar inclusief werken binnen kunsteducatie. Ook in het samenwerken met de etnisch-cultureel diverse gastdocenten is een lange termijn werking mogelijk. Het creëert voor deze mensen werk maar het zorgt ook voor WISPER voor een interessante dialoog. Zowel in de cursussen als voor de educatieve stafmedewerkers kan er een boeiende uitwisseling ontstaan die de methodische basis zal versterken. Beide doelstellingen zullen dus na de 2 jaar van het project geïntegreerd worden in de reguliere werking van de organisatie.

Praktische informatie:

Wat? Educatief kruisbestuif, participatieproject 2016

Wie? WISPER vzw

Waar? Leuven en Vlaams-Brabant

Wanneer? 2016-2017