Z6 - gemeenschapscentrum De Zeyp - Brussel

item_left

dezeyp_zet6

item_right

Z6 - gemeenschapscentrum De Zeyp - Brussel

Praktijk

In het project Z6 gaan professionele podiumkunstenaars aan de slag met mensen met beperkingen. ‘Inclusie is daarbij het achterliggende idee', zegt centrumverantwoordelijke Ivo Peeters, ‘we willen met hen omgaan zoals je dat met iedereen zou doen.' Zet6 is een initiatief van het gemeenschapscentrum De Zeyp in samenwerking met diverse partners: dagcentra voor mensen met beperkingen (De Ark, De Lork, De Teirlinck, Thuis) en kunstenaars.

Het project volgt een dubbel traject: enerzijds het organiseren van theater- en dansateliers zowel in de betrokken voorzieningen als in het GC De Zeyp en anderzijds het realiseren van artistieke producties.

Het project richt zich naar mensen met beperkingen over heel Brussel, maar is er gekomen op basis van lokale signalen zowel vanuit de buurinstelling Thuis in de Zeypstraat, als van de vereniging Inclusie Vlaanderen die vaste gebruiker is in het centrum en de vraag tot samenwerking vanuit vzw Teirlinck.

Doel op termijn is een vorm van gecoördineerd aanbod naar alle instellingen en individuele mensen met beperkingen op vlak van podiumkunsten. Aan initiatieven beeldende kunsten is er geen tekort in de diverse types van dag- en verblijfsinstellingen. Theater, muziek en dans zijn veel minder vertegenwoordigd. Door dit centraal aan te pakken vanuit een externe partner, kunnen ook kleinere instellingen en individuen genieten van dit aanbod.

De structuur Zet6 kan desgevallend verzelfstandigd worden op middellange termijn. Zet6 is ook betrokken bij het Grundtvigproject Guide Us Into Arts, een Europese uitwisseling over podiumkunst met mensen met een beperking.

Contact: Ivo.peeters [at] dezeyp.be (Ivo Peeters) (Gemeenschapscentrum De Zeyp vzw)