Wat coaches en onderzoekers (kunnen) doen aan sport in armoede

item_left

item_right

Wat coaches en onderzoekers (kunnen) doen aan sport in armoede

Presentatie

"Coaches die armoede bestrijden zijn niet enkel bezig met het organiseren van sport, en het is de rol van onderzoekers om morele dilemma's van deze coaches te adresseren." Dat poneert onderzoeker Rein Haudenhuyse in een presentatie die hij gaf op de Nederlandse Dag van het Sportonderzoek. Je leest hieronder meer over de inhoud van zijn presentatie, en je vindt de links naar zijn ingesproken videopodcast en presentatie.  

Beeld: Mike Coghlan - CC BY-SA 2.0

4 rollen van sportcoaches 

Haudenhuyse beschrijft in zijn presentatie dat er een groeiend veld is van praktijken met coaches die erin slagen om een inclusieve omgeving te creëren voor mensen in een kwetsbare situatie. Hij legt uit dat deze coaches vaak vier rollen opnemen om de uitdagingen van hun doelgroep te bekampen. Ze fungeren in zulke omstandigheden niet enkel als sportorganisator, maar ook als bruggenbouwer, sociaal werker en ondernemer.

Een nuance is wel dat coaches niet elke rol ten allen tijde opnemen, maar dat ze erin slagen om een omgeving te creëren waarin deze verschillende rollen vertegenwoordigd zijn. We moeten deze 4 rollen beschouwen als een veld waarin coaches opereren, waarbij ze soms ook van de ene rol naar een andere evolueren. Ook boeiend: wanneer ze deze 4 rollen handig combineren, wordt een 5de rol zichtbaar: die van bottom up beleidsmaker.

Rol van onderzoekers

Daarnaast schetst Haudenhuyse ook enkele fundamentele uitdagingen voor onderzoekers die zich richten naar sportcoaches. Hij voert een pleidooi om als onderzoeker niet normatief te kijken naar het veld dat ze trachten te doorgronden. Dat gebeurt nog te vaak, en hij vraagt om aan de verleiding te weerstaan om hapklare toveroplossingen te serveren. De praktijk werkt zo niet. In de plaats daarvan adresseert hij een veel belangrijkere taak voor het onderzoek. Om zich betekenisvol te maken moeten onderzoekers op zoek gaan naar de morele dilemma's die zowel zij als coaches ondervinden als het gaat over armoede en inclusie. Onderzoekers hebben een belangrijke taak om deze morele dilemma's te identificeren en om ze bespreekbaar te maken. Als onderzoekers erin slagen om deze dilemma's aan te tonen, slagen ze er automatisch ook in om ongehoorde stemmen, meningen en methodes in beeld te brengen in de strijd tegen armoede.

Rol van beleidsmakers

Deze taak lijkt trouwens niet enkel weggelegd voor onderzoekers, maar voor iedereen die een ondersteunende rol wil opnemen in het tackelen van armoede in de sportcontext: sportbeleidsmakers, lokale bestuurders, federatiemedewerkers, en ga zo maar door. Tegelijk wijst Haudenhuyse ook hier op de noodzaak om de blik op 'dé beleidsmaker' ruim te houden. Coaches zijn zelf immers ook interessante en onderbelichte beleidsmakers. Ze hebben oplossingen waar we met veel interesse naar moeten durven kijken. De uitdaging bestaat er voor elke sportondersteuner in om dergelijke bottom up innovaties zichtbaar te maken.