360°Participatie

item_left

360°Participatie

item_right

360°Participatie

Publicaties van démos

In 360°Participatie geven 36 auteurs hun kijk op participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport.  Tegelijk positioneert dit boek brede thematieken zoals burgerschap, gemeenschapsvorming, armoede, inclusie en interculturaliteit binnen het Vlaamse cultuur-, jeugdwerk- en sportbeleid.  Sommige hoofdstukken zijn eerder theoretisch en academisch onderbouwd.  Andere zijn toegankelijker, geschreven vanuit de praktijk of vanuit de buik.  Allen zijn het eerlijke en waardevolle stemmen in het debat over de rol van cultuur, jeugdwerk en sport in een democratische samenleving.

360° Participatie is een aanzet tot een doorgedreven participatieverhaal, over verschillende sectoren heen.  Een verhaal dat vanuit mensen zelf vertrekt, zodat iedereen meer cultuur, jeugdwerk en sport kan smaken en maken.  Het is zoeken naar strategieën, anders kijken, luisteren en inspireren.  Daarvoor zijn visie en doelgerichtheid nodig.  Dit boek brengt opinies vanuit engagement en betrokkenheid met kansengroepen.  Het bevraagt dan ook heersende attitudes en beleidsdilemma's zonder daarbij kritiek uit de weg te gaan.

360°Participatie

360°Participatie met bijdragen met bijdragen van: Willem Elias, Jan Vranken, Danielle Dierckx en Jessica Wyckmans, Sandra Trienekens, Eric Corijn, Rita L’Enfant, Myriam Bergmans, Koen Deweer en Sofie Sergeant, Jenne Meyvis, Patrick Manghelinckx, Gerardo Salinas, Filip Coussée, Cis Dewaele, Annick Schramme, Karolien Lecoutre, Angnes Ellings, Paul Beloy, Dirk Geldof en Kristel Driessens, Marja Hermans, Anne Snick, Julien Van Geertsom, Marijke Leye, Guido De Brabander, Gilbert Roox, Theodore Dalrymple, Danny Wildemeersch, Marc en Ellen Colpaert, Gerda De Naer, Soheila Najand, Bart Top, Gert Nulens en Tom De Mette

colofon

isbn: 9789064451348 · 2009
paperback 16 x 21 cm - 360p. 
prijs: € 28.00
bestellen: klik hier