Broodnodig. Interculturaliseren in kunst- en cultuurhuizen

item_left

Broodnodig Bram Bogaerts

item_right

Broodnodig. Interculturaliseren in kunst- en cultuurhuizen

Publicaties van Demos

Broodnodig is een praktijkrelaas over etnisch-culturele diversiteit in kunst- en cultuurhuizen. We vroegen directeurs, publiekswerkers, kunstenaars, medewerkers en organisatoren om raad. Hoe doen jullie het? Ze praten over de praktijk van interculturaliseren, over diversiteit als iets wat je doet. Trial and error. Dat is broodnodig want iedereen is het er over eens: we zien nog altijd te weinig kleur op het podium en in de zaal.

In Broodnodig lees je geen kant en klare oplossingen. Zo simpel is het niet. Interculturaliseren is een proces waarin actie en reflectie elkaar afwisselen. Het komt er op aan bepaalde aspecten van je werking te herbekijken. Sommige zaken veranderen fundamenteel, soms zit het in de kleine dingen. Met alle verhalen kwamen we tot zeven ‘functies’. Het zijn (deel)aspecten van de werking van kunst- en cultuurhuizen die veranderen wanneer je ze binnen een multiculturele context plaatst. Geen toveroplossing, wel een aanzet om na te denken over je eigen organisatie of werking.

De zeven functies: 

  • (h)Erkenningsfunctie - Hoe kunnen kunst- en cultuurhuizen een fysieke en mentale herkenbaarheid genereren bij etnisch-cultureel diverse groepen?
  • Netwerkfunctie - Hoe kunnen kunsten cultuurhuizen een netwerk van partnerorganisaties en publieken uitbouwen en vernieuwen?
  • Presentatiefunctie - Welke aspecten zijn van tel wanneer je als programmator keuzes maakt?
  • Werkplaatsfunctie - Hoe geef je kunstenaars met andere etnisch-culturele roots creatiekansen, omkaderingen en een netwerk?
  • Broedplaatsfunctie - Hoe breek je een lans voor jong (kunstzinnig) talent van andere origine?
  • Relationele functie - Welke interacties kan de confrontatie met kunst en cultuur doen ontstaan?
  • Aanjaagfunctie - Kan je als kunst– of cultuurhuis een grotere interculturele dynamiek actief ‘aanjagen’?

OVER DE AUTEUR
Bram Bogaerts was 4 jaar lang stafmedewerker interculturaliteit bij Dēmos vzw, het kenniscentrum voor participatie en democratie. Hij is afgestudeerd als licentiaat in de sociale en culturele agogiek aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn thesis ‘Kleur in meervoud’ (2005) handelde over kansen en knelpunten van de notie ‘culturele diversiteit’ in de podiumkunsten vanuit de bril van kunstenaars met een etnisch-cultureel diverse achtergrond.
Colofon

ISBN: 9789081433952
paperback 16 x 21 cm - 170 p. 
prijs: € 20.00 + port
bestellen: klik hier