De boer op met vrije tijd (2011)

item_left

item_right

De boer op met vrije tijd (2011)

Publicaties

Vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede zit in de lift. Wat vroeger een extraatje in de marge was, is nu voor vele organisaties en beleidsmakers een wezenlijk onderdeel van armoedebestrijding. Nu blijkt dat daarbij hoofdzakelijk armoedeorganisaties in stedelijke gebieden worden bereikt. Armoedeorganisaties in meer landelijke gebieden hebben te kampen met een aantal bijkomende hindernissen. Om daar een oplossing voor te zoeken, zette het Fonds Vrijetijdsparticipatie enkele proefprojecten op. Deze projecten leverden modelpraktijken, tips, voorbeelden en methodieken op, die gebundeld zijn in een boekje waarmee je als vrijwilliger aan de slag kan in je eigen organisatie.