In Nesten. Onderzoek naar talentontwikkeling en interculturaliteit in de podiumsector

item_left

In Nesten cover

item_right

In Nesten. Onderzoek naar talentontwikkeling en interculturaliteit in de podiumsector

Publicaties van démos

Vlaanderen heeft een dynamisch podiumkunstenlandschap dat sinds lang hoge toppen scheert. Het kunstonderwijs en de cultuureducatie liggen mee aan de basis van dit succes. Maar er is meer. Heel wat organisaties en initiatieven – klein en groot – nemen jong talent onder hun hoede. De kwaliteitseisen zijn afgemeten, het veld strak gestructureerd en kansen vaak netwerkgebonden. 

In Nesten cover

Hoe garandeert de continue in- en doorstroom van jonge makers de groei van een hoogwaardig, vernieuwend en vooral veelzijdig kunstenlandschap? Deze vraag stelt zich nog scherper als het gaat om talent van etnisch-cultureel diverse origine. Want ondanks alle aandacht voor interculturaliteit in het cultuurbeleid blijft het podiumkunstenlandschap in Vlaanderen opvallend wit gekleurd.

Vlaams Theater Instituut, Dēmos, Brussels Kunstenoverleg en Réseau des Arts à Bruxelles startten medio 2012 een intensief onderzoek naar talentontwikkeling van jong (divers) kunstzinnig talent. We bevroegen zestien organisaties, die we indeelden in twee types. Aan de ene kant ‘broedplaatsen’ die vanuit de kunsten-, jeugd- of welzijnssector werken aan artistieke ontwikkeling van jongeren. En aan de andere kant ‘werkplaatsen’ die de artistieke vervolmaking van jongvolwassen kunstenaars begeleiden en ondersteunen. In deze publicatie lees je welke dynamieken spelen op het vlak van instroom, aanbod en doorstroom in deze twee contexten. En wat we hieruit kunnen leren wanneer we een beter uitgebouwd netwerk van talentontwikkeling en een meer divers podiumlandschap ambiëren. 

OVER DE AUTEURS

  • Greet Simons behaalde in 2003 een licentiaatsdiploma in de Politieke Wetenschappen en is sindsdien actief in de sociaal-culturele sector. Met een antropologische kijk en houding werkt ze rond emancipatorische processen met minderheden en leidt ze interculturaliseringstrajecten in verschillende domeinen.
  • Mehdi Maréchal is stafmedewerker cultuur en interculturaliteit bij Dēmos vzw. Hij studeerde Politieke en Sociale Wetenschappen aan de UGent, werkte vijf jaar als programmaverantwoordelijke in de ontwikkelingssamenwerking en is een van de initiatiefnemers van vzw De Gentse Lente. 
  • Delphine Hesters behaalde een doctoraat in de Sociologie en een master Cultuurmanagement. Sinds 2011 werkt ze als onderzoeker bij het Vlaams Theaterinstituut en – met de steun van het KASK, Hogeschool Gent – bij het Institute for Human Activities (IHA). De afgelopen tien jaar deed ze onder andere onderzoek naar de positie van kunstenaars in de podiumkunstensector, het Vlaamse kunstenbeleid en de noties van identiteit en cultuur in onderzoek naar de integratie van minderheden. 
  • Jolien Gadeyne studeerde in 2011 af als sociaal-cultureel agoge aan de VUB. Ze koppelde haar thesis ‘Interculturaliteit in de podiumkunsten: betekenis van het beoordelingscriterium interculturaliteit binnen het Kunstendecreet’ aan de veldanalyse van VTi. In 2012/2013 werkte ze voor BKO/RAB. Momenteel werkt ze bij Lasso, het Brussels netwerk voor cultuurparticipatie en -educatie.

COLOFON
isbn: 978-94-91938-00-9
paperback 17 x 23 cm - 180p. 
prijs:  uitverkocht
Bestellen:  niet meer mogelijk, gratis download onderaan deze pagina